Find oversætter

Årsmøde

F-styrelsen indkalder til ordinært årsmøde i Forfatterforeningens lokaler Strandgade 6, København den 31.marts kl. 16-18 med efterfølgende lettere forplejning.

 

Af De faglitterære - 18. februar 2023

Tilmelding nødvendigt hos formanden: henrik@henrikpoulsen.com.

Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 21.marts i følge Vedtægterne.

Dagsorden offentliggøres her den 23.marts.

Der er valg til F-styrelsen, og vi opfordrer alle i F-gruppen til at stille op til valget. Stillere kan fremskaffes under mødet.

Er du interesseret, men har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte en fra styrelsen.

Medlemmer uden for hovedstadsområdet kan søge om dækning af rejseudgifter.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte