Find oversætter

Månedens fagforfatter – april 2023

Det er helt centralt for mine skriverier at de er målrettet brug, at gøre det faglige liv lettere for andre, og jeg bliver altid ganske og aldeles opløftet når jeg erfarer at det er lykkedes.

Af De faglitterære - 4. april 2023
Vil du præsentere dig for os?

Peter Stray Jørgensen. Jeg er Lærebogsforfatter med stort L.

Jeg har skrevet læretekster siden 1974 først som kompendier og mindre vejledninger og manualer. Jeg har dog også skrevet andre former for bøger, fx populære bøger om sproghistorie, og så har jeg været redaktør af Slangordbogen fra 1982 og til 2001. De fleste af de bøger og andre tekster jeg har skrevet eller redigeret, har været igangsat af behov på de uddannelser jeg har undervist på: Byggeteknisk Højskole, Københavns Universitet, og sidst som formidlingskonsulent på Akademisk Skrivecenter sammen med Lotte Rienecker m.fl.

I dag arbejder jeg mest som konsulent og kursusholder og vedligeholder og reviderer tidligere udgivelser – og pønser på helt nye og anderledes genrer. Jeg holder bl.a. kurser i at skrive lærebøger for mit forlag, Samfundslitteratur, på Samos.

Hvad udmærker dine bøger sig ved?

De skal kunne bruges!

På min forfattergravsten kunne der stå: Hvad kunne det bruges til? I 96,78 % af alt hvad jeg har skrevet, har målet været at bøgerne skulle være brugbare for målgrupperne – ikke bare indholdet, men også i formidlingen. Og så har jeg i rigtig mange tilfælde skrevet sammen med andre, og her vil jeg fremhæve Lotte Rienecker (Den gode opgave og mange flere) og Henrik Galberg Jacobsen (Håndbog i Nudansk).

Jeg skriver i øvrigt ofte sammen med andre som ved noget jeg ikke gør. Det gælder fx Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne som er skrevet sammen med faglærere i sygepleje og ergonomi på VIA, Aarhus.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

De to bøger der betyder mest, er helt klart Den gode opgave sammen med Lotte Rienecker (siden 1997, 6 udgaver) og Håndbog i Nudansk (siden 1988, 7 udgaver). Men også mange andre bøger har betydet og betyder meget, fx Skriv lærebøger, Universitetpædagogik (red.), Akademiske fraser, Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne.

Hvorfor skriver du lærebøger?

Igen: Nogen skal kunne bruge dem til noget.

Det er helt centralt for mine skriverier at de er målrettet brug, at gøre det faglige liv lettere for andre, og jeg bliver altid ganske og aldeles opløftet når jeg erfarer at det er lykkedes. For nylig skrev en forfatter, som jeg havde sparret med, i sit forord ”tak for hug til abstraktion, varm luft og andet glitterstads” – det er nemlig den slags som ikke skal være i en lærebog.

 

 

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Helt kort: Dem jeg skriver sammen med.

Det vil altså sige mine medforfattere: Medspil, modspil, opspil, idégenerering, korrektion, udvikling, samvær, opmuntring, udvidelse, supplement, ordspil …, var de begreber jeg lige kom på.

Hvad skriver du på lige nu?

Et par bøger, en artikel og et hemmeligt projekt.

Jeg reviderer et par bøger og skriver på en instruktiv artikel om hvordan man bedst kan skrive kønsneutralt, og så har jeg et par hemmelige projekter i helt andre genrer. Og nej, jeg siger ikke hvad!

Hvordan kombinerer du dit arbejde med arbejdet med at skrive bøger?

Ikke noget problem.

For tiden er mit arbejde helt overvejende at skrive og revidere bøger + noget konsulentvirksomhed, så det er ikke et problem lige nu.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Det er ganske enkelt: Jeg skriver først, og henter så bagefter det jeg har brug for af kilder, andres synspunkter, undersøgelser, dokumentation m.v. Det vigtigste er altid målgruppens behov, formålet og brugbarheden der styrer.

Hvad tænker du er lærebogens største udfordring i dag?

Økonomi, kopiering og digitalisering.

Desværre kan jeg se et fald i brugen (og salget) af egentlige lærebøger på de videregående uddannelser. Jeg tror at årsagerne skal findes i de studerendes økonomi, piratkopiering, større omfang af undervisernes kopiering af materiale og eventuelt også udviklingen i digitale platforme.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte