Find oversætter

Årsmødet 2023

Den 29.marts afholdt F-gruppen et velbesøgt Årsmøde med over 40 deltagere. Der var opbakning til styrelsens fagpolitiske mål om at arbejde for en fokuseret forskning i faglitteratur og den kommende konference herom. Referatet fra Årsmødet kan du finde andet steds på F-siden.

Af De faglitterære - 24. april 2023
Den nyvalgte styrelse

F-styrelsen 2022-23 består af følgende: Thomas Dickson, Pernille Frost, Anne Hedeager Krag, René Karpantschof, Charlotte Langkilde, Henrik Poulsen og Kaare Øster.

Cathrine Errboe og Tommy P. Christensen blev genvalgt som suppleanter, og Jørn Henrik Olsen blev genvalgt som gruppens kritiske revisor.

Styrelsens konstituering

På møde den 20.april har F-styrelsen konstitueret sig således:

Formand: Henrik Poulsen, næstformand: Thomas Dickson, kasserer: Pernille Frost.

Repræsentation i fællesudvalg

Autorkontoudvalg: René Karpantschof & Kaare Øster, bibliotekspolitisk udvalg: Charlotte Langkilde, bladudvalg: Thomas Dickson, kursusudvalg: Pernille Frost, legatudvalg: Henrik Poulsen, BogForum 23: Henrik Poulsen.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte