Find oversætter

Månedens fagforfatter – januar 2024

Jeg har altid syntes, at lærebøger indenfor sprogfagene bør inddrage kulturelle aspekter, så indlæringen af sproget sker i tilknytning til den kulturelle kontekst – derfor har min bog for eksempel en tekst om ”dansk hygge” og om, hvor svært det er for tilflyttere fra udlandet at få danske venner.

Mette Hess

Af De faglitterære - 2. januar 2024
Vil du præsentere dig for os?

Mit navn er Mette Marianne Hess, og jeg er sprogkonsulent og underviser i dansk som andetsprog, primært til voksne.

Efter i mange år at have undervist især udenlandske studerende bl.a. på CBS, Metropol, IA Sprog og Studieskolen, etablerede jeg mig som selvstændig underviser i dansk sprog og kultur i 2018 og oprettede min virksomhed Hello Danish. I forlængelse deraf skrev jeg min første bog, en lærebog i dansk til voksne, ”Hello Danish. Dansk sprog – En basisbog”.

Siden har jeg skrevet forskellige bidrag til bøger udgivet af Den Danske Sprogkreds om aspekter af det danske sprog. Jeg har således været bidragsyder til dels en bog om idiomatiske vendinger og dels én om ordsprog.

Hvad udmærker dine bøger sig ved?

I modsætning til mange af de lærebøger, der anvendes indenfor dansk som andetsprog, indeholder min første og min kommende fortsætterbog alle de elementer, der indgår i at lære et nyt sprog dvs. læseforståelse, lytning, skrivning og udtale, så den behøver ikke suppleres af andre bøger.

Derudover dækker min lærebog i dansk de to første niveauer i stedet for kun ét som andre bøger. Eleverne får kendskab til det meste af dansk grammatik og vil derfor også kunne bruge bogen som opslagsværk på efterfølgende niveauer. Bogen forbereder eleverne til kravene for de to første niveauer i såvel de danske som de europæiske sprogprøver (A1 & A2).

Endvidere har jeg integreret meget af det, jeg savnede i de eksisterende bøger bl.a. et ordentligt stikordsregister, lærervejledning inkl. rettenøgle til lytteopgaver osv.

Jeg har altid syntes, at lærebøger indenfor sprogfagene bør inddrage kulturelle aspekter, så indlæringen af sproget sker i tilknytning til den kulturelle kontekst – derfor har min bog for eksempel en tekst om ”dansk hygge” og om, hvor svært det er for tilflyttere fra udlandet at få danske venner. Det er i den grad en motivationsfaktor, der virker på mange elever, at de kan relatere til bogens emner, når de skal fastholdes i indlæringen af et relativt svært sprog som dansk.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

I og med jeg kun har skrevet én bog alene, er det naturligvis min lærebog i dansk sprog, der har betydet mest for mig.

Jeg bruger den hyppigt i min undervisning og finder den stadig meget ideel til begynderundervisning i dansk som andetsprog.

Hvorfor skriver du lærebøger?

Da jeg i 2018 besluttede mig for at skrive en lærebog, var den vigtigste årsag, at jeg var træt af, at de lærebøger, der fandtes på markedet indenfor mit fag, var utilstrækkelige og langt fra den ’bog, jeg ønskede at undervise efter’. Mange af bøgerne havde ikke den nødvendige indføring i fx dansk udtale eller dansk grammatik, så de skulle suppleres med ekstra bøger. Grundet den stramme økonomi på sprogcentrene og skolerne endte det oftest med, at vi lærere skulle kopiere en kæmpe stak handouts til hver undervisningslektion – hvilket var upraktisk for eleverne og tidskrævende ekstraarbejde for lærerne.

Så i forbindelse med jeg nedsatte mig som selvstændig, fik jeg den idé at samle de mange handouts, jeg havde udarbejdet gennem årene til en bog – Det blev et større arbejde end forventet.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Inspiration foregår på mange planer, og der er mange forfattere, som jeg på en eller anden måde føler mig inspireret af – i mødet med dem eller deres værker.

Et eksempel er Karen Blixen, med hendes levende og sanselige sprog er hun en fantastisk fortæller, og hendes bøger vidner om en kvinde med en interessant og stærk personlighed. Hun er derfor en af mine mest yndede forfattere, når jeg skal fortælle elever om danske forfattere, hvad enten der er tale om udvekslingsstuderende, ambassadører eller udenlandske ledere i erhvervslivet.

Tom Buk-Swienty er også en af de forfattere, som altid efterlader mig med en følelse af at være fuldt opladet med inspiration – dels gennem hans bøger men endnu mere, da jeg havde fornøjelsen af at tilbringe en formiddag med ham på et forfattermøde i Dansk Forfatterforening i juni 2021, hvor han fortalte om sit forfatterskab.

Et andet arrangement i Dansk Forfatterforening, som jeg ligeledes gik fra med stor inspiration, var i 2019, hvor Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker præsenterede deres dengang nye bog Skriv lærebøger. De introducerede bl.a. begrebet læringsfremmere og forklarede, at disse ikke kun består af pædagogiske tiltag, men også helt lavpraktiske aspekter som visuelle ”trick”, fx illustrationer til at øge forståelse og læring. Dette var virkelig en øjenåbner for mig, og på det tidspunkt var jeg ved at lægge sidste hånd på min første bog, så jeg skyndte mig – mens jeg stadig kunne huske Lotte og Peters kloge ord – at redigerede min bog endnu en gang med fokus på, hvor jeg kunne lave læringsfremmende ændringer.

Hvad skriver du på lige nu?

Jeg skriver på en fortsætterbog til min første lærebog, dvs. en lærebog i dansk til de mere øvede.

Derudover er jeg lige her i december blevet færdig med en lille tekst, der skal udgøre et bidrag til en ny bog af Den Danske Sprogkreds, hvis udgivelse er lige på trapperne.

Hvordan kombinerer du dit arbejde med arbejdet med at skrive bøger?

Eftersom jeg underviser på fuld tid, er det ofte svært at finde tid og energi til skriveriet, det må presses ind i min fritid mellem alle de andre aktiviteter.

I nogle perioder finder jeg mere tid til at skrive end i andre perioder – fx mere i vinterhalvåret end om sommeren.

Til gengæld har jeg qua min undervisning mulighed for hurtigt at kunne få afprøvet nye kapitler i mit manuskript på mine elever, hvilket er en stor fordel, da jeg så hurtigt får indtryk af, om det, jeg har skrevet, fungerer, og hvad der gør og ikke gør.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Jeg har ikke så meget decideret research, idet jeg trækker på mine mere end 20 år som underviser i dansk. Der er mere tale om forudgående overvejelse af, hvordan et nyt ordforråd eller et grammatisk emne kan præsenteres.

Jeg plejer at tænke på tidligere undervisningssituationer med det pågældende emne og prøve at huske, hvad eleverne havde sværest ved at forstå, og hvorfor de havde det, så jeg kan overveje, hvordan min fremstilling ”kan komme vanskelighederne i forkøbet”.

Og som allerede nævnt afprøver jeg nye afsnit og opgaver mange gange på forskellige slags elever. Sommetider fortæller jeg mine ”forsøgskaniner”, at jeg gerne vil afprøve en opgave, andre gange gør jeg ikke, for så er de allerede “biased”.

Hvad tænker du er lærebogens største udfordring i dag?

Uha, dem er der mange af. Det er synd, at lærebøger er så dyre, at det fører til en masse kopiering af bøger og deling af e-bøger. Fysiske bøger erstattes af en ofte broget samling af elektroniske tekster/opgaver, som lægges ud til elever på skolernes intranet, fordi de er nemmere og dermed billigere at opdatere end køb af bøger.

Jeg ville ønske, at beslutningstagerne ville indse, at det er katastrofalt, at folk generelt læser mindre og mindre, bl.a. fordi bøger er så dyre. Når jeg har været en tur i udlandet og set, hvor mange der sidder med hovedet i en bog og læser i fx metroen i Paris, er det slående i sammenligning med hvor få, der læser bøger i de offentlige transportmidler herhjemme. Jeg kan ikke forstå, at politikerne ikke kan indse, at vi er nødt til at lære af nabolande som Tyskland og Sverige og sænke eller fjerne moms på bøger – vi er et af de få lande i Europa, der ikke har reduceret moms på bøger.

Og set i lyset af alle de negative konsekvenser af, at nye generationer i et videnssamfund som Danmark læser mindre og mindre med bl.a. dårligere læsefærdigheder til følge, kan man kun være yderst tilfreds med den øgede opmærksomhed, der endelig begynder at komme på området – og stor applaus til Den faglitterære styrelse for at organisere høringen på Christiansborg i starten af december med den længe savnede debat om faglitteraturens udfordringer og fremtid.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte