Find oversætter

Månedens Fagforfatter – juni 2024

“Fagbogsforfattere har trist nok ikke samme status som de skønlitterære forfattere, sådan er det.  Så at være fagbogsforfatter skal være en passion. Det har det heldigvis været for mig, og derfor er bøgerne – hen over årene – blevet skrevet, og det har jeg haft stor personlig glæde af, men jeg har ikke kunnet leve af det.”

Bente Scavenius

Af De faglitterære - 30. maj 2024
Vil du præsentere dig for os?

Mit navn er Bente Scavenius, magister i kunsthistorie og forfatter til en lang række bøger om kunst.

Et halvt års tid inden 2. Verdenskrig ophørte, blev jeg født i Stockholm, da min far som aktiv i modstandsbevægelsen måtte flygte. Min mor, der var gravid med mig, måtte senere flytte med. Efter krigens ophør flyttede jeg med min forældre til Klintholm på Møn, hvor jeg havde hele min opvækst.  Som 15-årig kom jeg på kostskole i England og efter et år vendte jeg hjem for at gå i gymnasiet i København. Hurtigt blev jeg dog smidt ud af gymnasiet og blev derfor først student fra Statens Studenterkursus, da jeg var 22 år.

I 1981 blev jeg magister i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Men inden da var jeg begyndt som kunstkritiker først ved Frederiksborg Amtsavis og sidenhen ved Dagbladet Børsen. Mine år som kritiker inspirerede mig til at vælge et speciale med fokus på dagbladsanmeldelser fra perioden 1880 og frem til 1901, året for Systemskiftet. Det var en brydningstid med det moderne gennembrud, som også afspejlede sig i de forskellige dagblades kunstanmeldelser. Specialet blev så vel modtaget, at det inspirerede mig til at skrive bogen Fremsyn – snæversyn med undertitlen Dansk Dagbladskunstkritik 1880 – 1901, som udkom på Borgens Forlag i 1983.

Min debut som forfatter gav blandede anmeldelser, men med bogen fik jeg en platform, der udløste undervisning og talrige foredrag og dertil en kontakt til Borgens Forlag, som resulterede i, at Jarl Borgen senere opfordrede mig sammen med forfatteren Poul Borum til at skrive bogen Malernes og Forfatternes Danmark, som blev en stor salgssucces og gav foredrag. Derefter bestemte jeg mig til at skabe en karriere som forfatter, kritiker og formidler i form af undervisning og foredrag. Fra 1987 og frem til 2018 var jeg censor dels på KUA og dels i Aarhus. Fra begyndelsen af 1990’erne har jeg sideløbende siddet i talrige fondsbestyrelser, og det har givet mig en stor indsigt i det aktive kunstliv.

Hvad udmærker dine bøger sig ved?

Mine mange og meget forskellige bøger udmærker sig ved, at de er fagligt funderet, men at de er skrevet i et let tilgængeligt sprog og med meget personlige indfaldsvinkler. Med årene har jeg udviklet en udpræget essayistisk stil, dog altid med udgangspunkt i min faglighed.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Den bog, der har betydet mest for mig rent fagligt er Den Frie Udstilling i 100 år, som var på over 500 sider og udkom på Borgens Forlag i anledning af Den Frie Udstillings 100-års jubilæum. Det var et forskningsprojekt, som jeg arbejdede på i 2-3 år, og som blev meget flot anmeldt. Inden da havde jeg udgivet bogen At læse billeder, tillige på Borgens Forlag i 1989, og som blev en salgssucces og udkom i fire oplag.

Jeg har skrevet flere bøger om dansk havekunst, bl.a. om den romantiske have på Liselund og om Barokhaven på Fredensborg Slot, som udkom på Gyldendal i 1997, og som ikke blot fagligt, men også visuelt er en meget vellykket bog. På Gyldendal er også udkommet Verdenskunst i Danmark i 2004, som er skrevet med udgangspunkt i de foredrag, som DR opfordrede mig til at holde i forbindelse med, at jeg modtog Rosenkjær Prisen. I 2008 udkom ligeledes på Gyldendal Danmarks dejligste haver – en lystvandring.

På forlagt Strandberg Publishing har jeg bl.a. udgivet Erindringsbilleder i 2014. Min seneste bog Mit livs Billeder, der er udkommet på Gyldendal, har jeg et helt særligt forhold til, da det er en erindringsbog skrevet ud fra en meget personlig indfaldsvinkel til kunsthistorien.

 

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Da jeg som professionel kunsthistoriker har formidlet gennem langt over fyrre år, føler jeg, at jeg har et langt livs erfaring at trække på, og da jeg har haft så store glæder ved mit fag, så er det også et privilegium at kunne formidle det dels gennem mine bøger og dels gennem de foredrag, TV og radio, der har fulgt med bogudgivelserne.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Den forfatter, der har inspireret mig mest, er Poul Borum. Ikke så meget hans eget forfatterskab, men mere hele den måde han formåede at formidle litteratur, billedkunst og musik på. Han gav mig nøglen til at se de store sammenhænge i kunsten og til at skabe en forståelsesramme, så jeg kunne formidle mit fag både fagligt og bredt gennem bøger, anmeldelser, TV og radio. Vi skrev ikke blot en bog sammen, men holdt også en lang række foredrag og dialoger sammen samt lavede fire programmer for TV2 om litteratur og billedkunst. Poul Borum sagde altid, at jeg aldrig måtte kede hverken ham eller mit publikum!

Hvad skriver du på lige nu?

Lige nu laver jeg research til min kommende bog, der skal handle om portrætter i kunsten, som skal udkomme på Strandberg Publishing. Jeg laver altid min research inden jeg begynder at skrive, og så forsøger jeg at lægge afstand til stoffet, som gør, at jeg føler en større frihed til at formidle teksten personligt. Det er meget vigtigt for mig at stoffet fremstår som mit eget, således at læserne kan mærke min person i teksterne.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud for dig?

Min arbejdsdag er i øjeblikket ikke særligt struktureret, da jeg i kølvandet på min seneste bog har fået så mange foredrag og dertil pt. også har TV-optagelser. Det går ud over koncentrationen. Men så snart jeg atter kommer ind i en skrivefase, strukturerer jeg min dag, så jeg altid begynder at skrive om formiddagen. Jeg skal begynde fra morgenstunden og jeg skal skrive hver dag for at få en fast rytme. Hvis jeg har møder eller aftaler ude i byen, så forsøger jeg at lægge dem samme dag, så der ikke går flere dage til spilde. Jeg skriver bedst i mit hus på Møn, for der har jeg mulighed for kontinuerlig ro og koncentration.

Gennem mere end fyrre år har jeg udgivet mine bøger med jævne mellemrum, det er blevet til en tyve titler medregnet de bøger, hvor jeg ikke blot har været forfatter, men også redaktør.

Hvad tænker du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

På trods af de mange titler får jeg latterligt få bibliotekspenge. Mine bøger går som regel godt, enkelte har end da været bestsellere, men det har ikke gjort indtryk på indkøb til bibliotekerne. Bøgerne Bybilleder og Danmarksbilleder, som jeg har skrevet sammen med forfatteren Bo Tao Michaëlis, har ikke udløst bibliotekspenge, da man fejlagtigt har registreret dem som antologier, hvilket det overhovedet ikke er. Så arbejdet som fagbogsforfatter er på ingen måde lukrativt, og da forlagene som regel heller ikke markedsfører fagbøger så intenst som de skønlitterære bøger, så er det ikke formuer, der tjenes pr. bog.

Fagbogsforfattere har trist nok ikke samme status som de skønlitterære forfattere, sådan er det.  Så at være fagbogsforfatter skal være en passion. Det har det heldigvis været for mig, og derfor er bøgerne – hen over årene – blevet skrevet, og det har jeg haft stor personlig glæde af, men jeg har ikke kunnet leve af det. Men bøgerne har givet mig en platform, der har givet meget andet arbejde.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte