Find oversætter

Evaluering af det 3-årige legat

Der kom en mail fra Statens Kunstfond:

Af admin - 26. marts 2018

3-årige arbejdslegater til forfattere er en gevinst for litteraturen

Statens Kunstfond har netop evalueret effekten af de 3-årige arbejdslegater til danske forfattere. Undersøgelsen viser, at ordningen spiller en afgørende rolle for udviklingen af danske forfatterskaber og fungerer som vitaminindsprøjtning til litteraturens kredsløb – fra de spirende forfattere til det læsende publikum.

Evalueringen af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegater til forfattere tegner et klart billede af, at disse store arbejdslegater udfylder en særlig funktion i forhold til at sikre talentudvikling og bredde i dansk litteratur. 95 % af forfatteren i undersøgelsen svarer, at arbejdslegatet har haft betydning for deres litterære udvikling, og mere end halvdelen vurderer, at legatet har ført til, at de har vovet sig ud i nye genrer og formater.

Den bogaktuelle forfatter Leonora Christina Skov modtog det 3-årige arbejdslegat i 2010:

”Legatet var den absolut største kunstneriske anerkendelse, jeg havde fået, og den var en saltvandsindsprøjtning for mig. Jeg har vovet meget mere litterært, siden jeg fik det legat, og jeg har også taget mit virke mere seriøst. Når nogen troede så meget på mit talent, at de ville give mig alle de penge, syntes jeg, det forpligtede.”

Tomas Lagermand Lundme, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, siger:

”Det har været vigtigt for os at evaluere de 3-årige arbejdslegater for at undersøge, om ordningen bliver brugt efter hensigten – og det er vi til fulde blevet bekræftet i. De store legater skal give forfatterne mulighed for at fokusere på at skrive og tegne deres bøger og formidle deres forfatterskaber. I stor skala betyder det, at vi med de 3-årige arbejdslegater i særlig grad er med til at investere i og udvikle det litterære kredsløb. Vitaminindsprøjtningen er dermed givet godt ud.”

Evalueringens hovedpointer

Evalueringen viser, at de 3-årige legater er med til at forstærke udviklingen af litteraturen, og – som forfatter Mads Nygaard beskriver det – giver ”Batman i blækket”:

• 95 % svarer, at arbejdslegatet overordnet har haft betydning for deres litterære udvikling

• 60 % svarer, at arbejdslegatet har betydet, at de har arbejdet med andre genrer/formater mv.

• 84 % vurderer, at de ikke kunne have skrevet de samme antal titler i samme tempo

• 85 % svarer, at arbejdslegatet har haft indflydelse på deres arbejds- og/eller studiesituation

• 73 % svarer, at de har anvendt arbejdslegatet til at gå på nedsat tid eller helt forlade arbejdsmarkedet

Læs mere om resultaterne af evalueringen af de 3-årige arbejdslegater til forfattere

Legatmodtagerne fortæller blandt andet:

Den bogaktuelle forfatter Kim Leine: ”Det 3-årige arbejdslegat gav mig ro til at skrive den roman, der blev mit gennembrud.”

Forfatter, dramatiker og stifter af den bornholmske forfatterskole Dennis Gade Kofod: ”Det er ret simpelt. Jeg har skrevet min bedste roman til dato samt fire andre bøger, hvor flere af dem ikke ville være blevet skrevet, hvis ikke jeg havde modtaget det treårige.”

Tegneserieskaber Halfdan Pisket: ”Jeg har fået meget tid til at tegne og skrive, det har resulteret i, at jeg er blevet dygtigere.”

Fakta om de 3-årige arbejdslegater til forfattere

Det 3-årige arbejdslegat er blevet uddelt siden 1965.

I evalueringsperioden 2006-2016 har 88 forfattere, oversættere, illustratorer, dramatikere modtaget et 3-årigt arbejdslegat. 79 % har besvaret evalueringen.

Legatmodtagere i evalueringen tæller blandt andre: forfatter Kim Leine (2009), forfatter Leonora Christina Skov (2010), oversætter Mette Holm (2012), forfatter Mads Nygaard (2012), forfatter og dramatiker Jokum Rohde (2014), forfatter Iben Mondrup (2014), forfatter Kaspar Colling Nielsen (2014), forfatter Adda Djørup (2014), forfatter og dramatiker Dennis Gade Kofod (2014) og tegner Halfdan Pisket (2015).

Et 3-årigt arbejdslegat er i dag på 855.000 kr. I 2017 uddelte Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur i alt legater for 29 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. til 3-årige arbejdslegater.

Læs om Statens Kunstfonds arbejdslegater

Yderligere information

Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53

 

 

 

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte