Find oversætter

Årsmøde for Den skønlitterære Gruppe

OPDATERING: Læs referatet fra årsmødet her.

 

Styrelsen indkalder til S-gruppens årsmøde:

Lørdag d. 27. marts 2021 kl. 16-18.00 via Zoom.

Meld dig senest den 24. marts til hos S-formand Stephanie Caruana – det er også sidste frist for modtagelse af forslag.

Link til mødet sendes ved tilmelding. Alle S-medlemmer, der har lyst til mere indflydelse på vores område opfordres til at stille op.

Skriv til Stephanie eller et andet medlem af S-styrelsen, hvis du er nysgerrig. Man kan også, i en spontan rus af begejstring og virkelyst, stille op på selve mødet.

NB: Har man tilmeldt sig til via S-nyhedsbrevet, men ikke hørt fra os – skriv endelig igen!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Download regnskabet her .

4. Forelæggelse af budget.

5. Forslag fra styrelsen og fra medlemmerne.

6. Valg af styrelsesmedlemmer, suppleant(er) samt en kritisk revisor.

7. Eventuelt.

Vel mødt!

Læs referat af årsmødet d. 28. august 2020.

Af De skønlitterære - 18. marts 2021

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte