Find oversætter

6.3. kl. 15: Smørrebrødets historie. Ved Hanne Garborg.

Om smørrebrød jeg ved, er titlen på en udgivelse af Ida Davidsen, samt en del af Johan Herman Wessels digt Om smørrebrød og kærlighed.

En fortælling om smørrebrødets oprindelse, fra et bart stykke brød med en smule fedtstof. Til opulent kunst med højstatus.

En tradition der har oplevet store forvandlinger med bund i både konjunkturer, køn og klassekamp.

Jeg sætter desuden lidt ord på den tid jeg oplevede i branchen fra 70- ernes store hotelkøkkener, branchens farverige personligheder, til mine 30 år som faglærer på Hotel- og restaurantskolen i København.

Vi slutter med små smagsprøver, der illustrerer grundideen i et klassisk dansk stykke smørrebrød.

Primært for seniorgruppens medlemmer evt. med ledsager. Pris 50,-

Tilmeling til : Benny Pedersen bpe1954@gmail.com og betaling på mobil 42928043 (helst) eller bank: 6620  0001831688. Tilmeldingsfrist 26.2.

Begrænset antal, først til mølle. Hvis plads, også for DFFs andre medlemmer.

(foto: Tina Lindop)

Af Seniorgruppen - 12. februar 2024

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte