Find oversætter

De islandske sagaer

I 2014 udkom den første samlede oversættelse af islændingesagaer på dansk. I indledningen til det store oversættelsesprojekt skriver værkets redaktør Annette Lassen blandt andet; ”Der er stræbt efter … et mundret dansk og moderne læselighed … Det har i sagens natur ikke været en målsætning at lade sagaer fremstå som moderne tekster. Islændingesagaerne tilhører en for os fjern og fremmed tid, og det hverken kan eller skal skjules.”

Kurset tager sit udgangspunkt i krydsfeltet mellem oldislandsk kildesprog og moderne dansk målsprog. De aktuelle oversættelser er imidlertid børn af ca. 300 års oversættelses- og forskningshistorie, som nødvendiggør en kort introduktion til emnet.
I øvrigt vil der være et væld af praktiske og teoretisk problemstillinger, belysende eksempler på power point, rigelig tid til spørgsmål og diskussion – og mulighed for deltagerne til selv at prøve kræfter med det oldislandske.

 

Underviser(e)

Kim Lembek

Kim Lembek er cand. mag. i dansk og islandsk. Han oversætter moderne og ældre islandsk litteratur og har bl.a. oversat de to store sagaer Njals saga og Grettes saga til den nye samlede udgave af de islandske sagaer.

Tilmelding

Fortryd

Alle felter skal udfyldes

2004 - 2017 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte