Find oversætter

Kurser

Som medlem af Dansk Forfatterforening har du gennem kursusafdelingens tilbud mulighed for at videreuddanne dig, møde kolleger og selv komme med ønsker til kurser.

Vi tilbyder et bredt udvalg af kurser året rundt. Kurserne har form af aftenarrangementer, dagkurser og længere workshops, og placerer sig rundt omkring i de større byer. Derudover er der jævnligt internatkurser på Hald Hovedgård. Vi afholder ca. 10 – 15 kurser om året.

Gratis for medlemmer af Dansk Forfatterforening

Kursusvirksomheden støttes af Kunstrådets Litteraturudvalg og er gratis for foreningens ordinære medlemmer. Også på internatkurser på Hald Hovedgaard er såvel kursus som ophold gratis. Transporten betales af deltagerne selv, men for nogle vil der være mulighed for at søge godtgørelse i egen faggruppe. Det er muligt for forfattere, oversættere og illustratorer uden medlemskab af foreningen at deltage mod betaling af kursusgebyr. Som associeret medlem kan du deltage til en favorabel pris.

Hvem kan deltage?

Medlemmer af Dansk Forfatterforening samt forfattere, oversættere og illustratorer uden for foreningsregi, kan deltage i kurserne. Hvis der melder sig flere deltagere, end der er plads til, foretager vi en udvælgelse efter kriterierne: faglighed, geografi og tidligere kursusdeltagelse. Tilmelding foregår på hjemmesiden under det enkelte kursus. Se alle vores kurser her.  Afbud skal gives i god tid, så pladsen kan gives videre til andre, der ønsker at deltage.

Kursusønsker

Husk, at du som medlem af Dansk Forfatterforening altid kan ønske fremtidige kurser igennem din gruppe. Dette gør du ved at kontakte din gruppeformanden, så vil gruppeformanden videreformidle ønsket til den kursusansvarlige i gruppens styrelse.

Kursusudvalget

Kursusudvalget holder 4-6 årlige møder, hvor kurser evalueres og planlægges. Kurserne planlægges dog ofte ca. 1 år ud i fremtiden.

Kursusudvalget koordineres af kursussekretæren og kursusudvalgsformanden i fællesskab.

Kurserne er støttet af Statens Kunstfond.

 

160519: Statens kunstfond logo

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte