Find oversætter

Legater

Dansk Forfatterforening administrerer hæders- og ansøgningslegater.
Ansøgningslegater bliver både slået op på denne side og i Forfatteren med ansøgningsfrist i foråret.
I siden finder du vores legatdatabase for medlemmer.

Legater som kan ansøges med frist 22. marts 2018 kl. 10:

Ellen og Nils Nilssons legat
Legatet uddeles til en langvarig syg og økonomisk trængende forfatter. Legatet kan uddeles til samme person flere år i træk. Legatnyderen skal i alle tilfælde kunne dokumentere sin sygdom ved at indsende lægeerklæring.
Til uddeling: 30.000 kr.

Forfatteren Martin Jensen og hustru Manja Jensens legat
Legatet tildeles en fortjenstfuld  forfatter (lyriker eller romanforfatter), af skiftevis  jødisk eller jysk oprindelse. Når legatet tildeles en forfatter af jødisk oprindelse, skal det fortrinsvis  tildeles en forfatter, der har dansk statsborgerskab, bor i Danmark eller har anden tilknytning til Danmark, f.eks. agter at foretage en studierejse til Danmark, Færøerne eller Grønland.

Der uddeles i år til en forfatter af jødisk oprindelse.

Til uddeling: 15.000 kr.

Direktør J.P. Lund og hustru, f. Bugges legat
Legatet anvendes som understøttelse til skønlitterære forfattere, der ikke er fyldt 35 år.

Dansk Forfatterforenings legatudvalg indstiller til dette legat ultimo marts, og en ekstern bestyrelse foretager den endelige uddeling i foråret 2019. Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler. Legatportionen forventes at være på kr. 6.000 – 7.000.

 Legaterne kan kun søges online via Efond.dk. link til ansøgningsskemaet finder du her
Vejledning til Efond og hvordan du søger finder du her

 

Tidligere legatuddelinger

Legatreception 9. juni 2017

Den 9. juni  2017  hyldede vi fem velfortjente modtagere af hæderslegater:

Trine Andersen og Thomas Gammeltoft-Hansen, modtog Drassows Legat.
Hanne Højgaard Viemose, der modtog Albert Dams mindelegat.
Toróddur Poulsen, der modtog Adam Oehlenschlaeger, Emil Aarestrup, Herman Bang og Johannes Ewald Fonden.
Mikael Josephsen, der modtog Harald Kidde og Peder Jensen Kjærgaards Fond.

Uddeling af Årets fagbogspris 2016

Årets fagbogspris 2016 blev overrakt i Dansk Forfatterforenings smukke lokaler af Den Faglitterære gruppe. Prisen gik til Søren Ryge. Se billederne fra prisoverrækkelsen her.

Legatuddeling sommer 2016

Torsdag d. 16. juni fejrede vi, ved en reception, uddelingen af tre af foreningens hæderslegater.
Simon Fruelund modtog Henrik Pontoppidans mindefond, motiveret af formand for Pontoppidan selskabet Johan Rosdal. Læs motiveringen her.
Puk Damsgaard modtog Drassows legat, motiveret af forfatter og legatudvalgsformand Kristian Himmelstrup på vegne af Tom Buk-Swienty. Læs motiveringen her.
Sidsel Falsig Pedersen modtog et legat fra Harald Kidde og Astrid Ehrencron-Kidde samt Peder Jensen Kjærgaard og hustrus fond, motiveret af litteraturkritiker Mai Misfeldt. Læs motiveringen her

Foreningens hæderslegater 2015

I Dansk Forfatterforenings smukke lokaler fandt den årlige prisuddeling sted torsdag d. 18. juni 2015.

Peter-Clement Woetmann modtog Harald Kidde og  Astrid Echrencron-Kidde og Jens Peder Jensen Kjærgaard og hustru fond, og Peter Bejder modtog Drassows legat.

Zinklarprisen 2013

Klaus Rifbjerg modtog Zinklar prisen den 22. november 2013.Klaus Rifbjerg blev i den forbindelse interviewet af Peter Adolphsen, og Carsten Dahl improviserede på klaver.

H. C. Andersen Legat 2013

Den 2. april 2013 modtog Jens Blendstrup Dansk Forfatterforenings “H. C. Andersen Legat”.

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte