Find oversætter

Vores udvalg

Foreningen har en række interne udvalg og varetager desuden medlemmernes interesser i et antal eksterne fora og legatudvalg.

Interne udvalg

Legatudvalg
Internationalt udvalg
Kursusudvalg
Redaktionsudvalg
Kommunikationsudvalg
Autorkontoudvalg
Ophavsretsudvalg
Biblioteksudvalg
Udvalget for digitale læremidler
Hverve- og fastholdelsesudvalg

Eksterne fora

Biblioteksafgiftsnævnet
Bogforums Messeudvalg
Center for Børnelitteraturs rådgivende udvalg
COPYDAN

  • Kulturplus
  • AVU-medier
  • Verdens TV
  • Arkiv
  • Billedkunst
  • Tekst & node

Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL)
Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab
Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
Dansk Kunstnerråds bestyrelse
Dansk Kunstnerråds Skatteudvalg
Dansk Kunstnerråds Klitgårdsudvalg
Dansk Oversætterforbunds Ærespris
Dansk Sprognævns repræsentantskab
Den Selvejende Institution Hald: Bestyrelsen
Det Danske Filminstituts kontaktudvalg
Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab
European Writers Council (EWC)
Foreningen Nordens repræsentantskab
Forfatternes Forvaltningsselskab
Indstillingsudvalg til illustratorprisen
International Authors Forum (IAF)
Kulturministeriets udvalg vedr. ministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger
Kulturministeriets indstillingskomitee vedr.  illustratorpris for børne- og ungdomsbøger 
Radiokasseforeningen
Samrådet for Ophavsret
Statens Kunstfonds repræsentantskab
Statens Kunstfonds legatudvalg for litteratur
Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for litteratur
Undervisningsminsteriets Skriverprisudvalg

Eksterne legatudvalg

H.C. Andersens Legat
Zinklars Fond
Stiftelsen Bakkehuset
Bomholts Hus
Leo Estvads Legat
Komiteen for Holberg Medaillen
Knud Nissens Legat, Gilleleje
Ragna Sidéns og Vagn Clausens Fond
Knud Sønderbys legat
Poeten Poul Sørensen og fru Susanne Sørensens legat
Danske skønlitterære Forfatteres opmuntringslegat

2004 - 2017 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte