Thomas P. Boje

Sidst opdateret: 25. september 2021
Thomas P. Boje

Beskrivelse:

Thomas P. Boje, født i 1944. Magister i sociologi fra Københavns Universitet, 1972 og PhD i Business Administration fra CBS (Handelshøjskolen i København) 1987. Professor i sociologi and arbejdsmarked ved Umeå Universitet, Sverige 1995 - 2001. Fra 2001 har jeg været professor in samfundsvidenskab ved Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Roskilde Universitet, Denmark Boje havde et "American Studies Fellowship" ved Department of Sociology, Harvard University, Cambridge, USA i det akademiske år 1988-89 og et "Jean Monnet Fellowship" ved Department of Political Science and Sociology, European University Institute, Florence, Italy i 1992 - 93. I 1995 var jeg gæsteprofessor ved European Forum på European University Institute for et semester. I årene 2006 til 2012 har jeg været gæsteforsker ved London School of Economics 1-2 måneder hvert forår på Department of Social Policy. Boje har været leder af adskillige større forskningsprojekter gennem de seneste årtier. De fleste har været komparative undersøgelser. Jeg var leder af det svenske team for to TSER-EU projects: 1) Between Integration and Exclusion: A Comparative Study in Local Dynamics of Precarity and Resistance in Urban Contexts' 1998 - 2000 koordineret af Daniel Bertaux, CNRS and EHESS, Paris, France, 2) ‘Households, Work and Flexibility' 2001 - 2003 koordineret af Claire Wallace, HIS, Vienna, Austria (www.HWF.at ) Endelig var jeg dansk teamleder for EU FP6 projektet ‘WORKCARE' 2006-2009 (www.abdn.ac.uk/socsci/research/nec/workcare) Boje har yderligere været international koordinator for EU FP6 Network of Excellence ‘Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the making of European Citizenship' omfattende 42 europæiske forskningsinstitutioner fra 15 EU lande. The CINEFOGO project var finansieret gennem en EU-bevilling på 3.9 mill. Euro and fungerede i årene 2005-2009. Se http://www.cinefogo.org/ Boje er medlem af det danske konsortium, som gennemførte det danske frivillighedsundersøgelse i 2004 og som har gentaget denne undersøgelse i efteråret 2012 - se http://www.frivillighedsus.dk/ . Jeg er yderligere leder af forskningsprogrammet "De socio-økonomiske konsekvenser af det organiserede civilsamfund og frivilligt arbejde i Danmark anno 2014" finansieret af Realdania Fonden for 2013-2016.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Østerbrogade 101, 1. sal, 2100 København Land: Denmark Tlf: 30666593 Mobil: 30666593 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Udgivelser

Flere udgivelser

Seneste udgivelse: Uligevægt – Arbejde og Familie i Europa
Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Udgivelsesår: 2013

Vigtigste udgivelser fra årene 2008 til 2013

2013
T. P. Boje and A. Ejrnæs (2013) Uligevægt – Arbejde og Familie i Europa. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
T. P. Boje and A. Ejrnæs (2013) Flexibility in Work-Family relations. In U. Björnberg and M. H. Ottosen (eds.) Challenges for the Future: Family Policies in the Nordic Countries. København: Socialforskningsinstituttet
T. P. Boje (2013) Organized Civil Society, Participation and Citizenship in Europe. In C. Ruzza and H.-J. Trenz (eds) The Eurocrisis: Changing the political landscape of Europe. Ashgate Publisher
Boje, T. P. (2013). Civilsamfund, Medborgerskab og Social Kapital. I Andersen, H., & Kaspersen, L. B. (red.). Klassisk og Moderne Samfundsteori (3 oplag) (s. 524-544). København: Hans Reitzels Forlag.

2012
T. P. Boje and A. Ejrnæs (2012). Policy and Practice – the relationship between family policy regime and women’s labour market participation in Europe. International Journal of Sociology and Social Policy, 32, (9).
Ejrnæs A. and T. P. Boje (2012) New social risks and work family balance. In: Moreno A, red. Family Well-being: European Perspectives’. Social Indicators Research Series, 48: 131-149.

2011
T. P. Boje and Martin Pûtócek (eds) (2011) Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union, Münster: NOMOS Publisher
Boje, T. P. (2011) Active citizenship, participation and governance In T. P. Boje and Martin Pûtócek (eds) Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union, Münster: NOMOS Publisher
Ejrnæs, A. and Boje T. P. (2011) Different routes to social security in Europe. Social protection or Social investment. Comunitania. International Journal of social work and social sciences. Vol 1. No. 1
T. P: Boje and A. Ejrnæs 2011: Family Policy and Welfare Regimes. In print in Dahl, H. M., Kovalainen, A. & Keränen, M. (eds.), Care, Europeanization and Gender – Global Complexities. Palgrave Macmillan.

2010
Boje. T. P (2010) Participatory Democracy, Active Citizenship and Civic Organisation – Conditions for Volunteering and Activism. Journal of Civil Society, Vol. 6, No.2.
Boje, T. P. (2010) Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse. In Bent Greve (ed) Grundbog i Socialvidenskab. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne

2009
Boje, T. P (2009) Citizenship, Participation and Diversity: Challenges and Perspectives in Anders Neergaard (ed) European perspectives on Exclusion and Subordination. Maastricht: Shaker Publishing
Boje, T. P. (2009) Organized Civil Society, Volunteering and Citizenship, Comparative Social Research, Vol. 26

2008
Boje, T. P., Friberg, T., & Ibsen, B. (eds.) (2008). Frivillighed i Danmark – en antologi Odense: Syddansk Universitetsforlag
Boje. T. P. (2008) Forholdet mellem velfærdsstat og civilsamfund De nordiske lande i komparativt perspektiv. Tidskrift for Samfunnsforskning, No. 4, 2008