Find oversætter

Generalforsamling 5. september 2020

Årets generalforsamling i Dansk Forfatterforening afholdes 5. september 2020 kl. 15.

Fortæl os om du deltager.

 

11. august 2020

Fortæl os, om du kommer
til generalforsamlingen
Af hensyn til planlægning i forhold til eventuelle sundhedsmæssige pladskrav har vi brug for at vide, hvor mange vi skal regne med til generalforsamlingen.
Vi opfordrer derfor ordinære medlemmer til– senest den 26. august 2020 – at sende en mail til df@danskforfatterforening.dk med tilsagn om deltagelse i generalforsamlingen.

Der er i år ikke middag efter generalforsamlingen, men foreningen byder på et glas. Læs inden du kommer til mødet foreningens retningslinjer vedr. arrangementer og corona her.

 

 

Vi håber meget at kunne gennemføre generalforsamlingen i Strandgade 6 kbh. K den 5. september 2020, men foreningens ledelse holder sig løbende orienteret i forhold til regeringens og sundhedsmyndighedernes udmeldinger på området. Hvis det mod forventning vil blive nødvendigt helt at aflyse generalforsamlingen 5. september 2020, vil materialet i stedet blive sendt til urafstemning hos alle ordinære medlemmer. Sørg derfor i dagene op til og på selve dagen den 5. september at holde dig orienteret på foreningens hjemmeside.

Alt materiale til generalforsamlingen inkl. indkaldelse er bragt i seneste nr. af Forfatteren (nr. 2, 2020). Se også fra s. 28 her.
Fristen for at indsende medlemsforslag (jf. vedtægternes § 8 stk.9) var 1. juli 2020.

Associerede medlemmer og medlemmer, der er i restance kan ikke deltage i generalforsamlingen.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte