Find oversætter

Har du optrådt i radio/TV? Ny kontakt!

Dansk Forfatterforening og DsF har truffet aftale om, at Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) overtager administrationen af den individuelle fordeling af midler vedr. optræden i TV og radio. Det betyder, at du fremover skal kontakte FFS i forhold til optrædener i 2018 og senere år.
12. juni 2018

Har du optrådt i 2018 eller senere?
FFS har siden 1. januar 2018 monitoreret TV-optrædener via direkte overvågning. Optrædener via DR’s radiokanaler og Radio24syv vil ligeledes blive registreret. FFS står for alt vedr. udbetaling mv. Via FFS kan du få oplyst, hvilke kanaler der overvåges.

Hvis du har indsendt et indberetningsskema, som Dansk Forfatterforening har modtaget i perioden 1. januar 2018 til 10. juni 2018, har vi overdraget sagen til FFS, og du behøver ikke foretage dig yderligere. Fra og med den 11. juni 2018 modtager  Dansk forfatterforenings ikke  skemaer for optræden i 2018 og frem.

Læs mere: http://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

Har du optrådt i 2015, 2016 eller 2017?

Så kan du stadig nå at indsende et skema til Dansk Forfatterforening mhp. at få evt. del i restpuljen til imødegåelse af senere krav. Vi skal dog have skemaet senest 3 år efter det år, din optræden var.

Læs mere om frister, og hvad du konkret skal gøre her: http://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte