Find oversætter

BU-gruppens årsmøde

Lørdag d. 29. februar kl. 16-18 er der årsmøde i BU-gruppen.

Af BU-gruppen - 27. januar 2020

Kom og vælg og/eller genvælg formand og medlemmer til styrelsen. Halvdelen er på valg.
Nye kandidater kan melde sig frem til starten af mødet.
Inden årsmødet kl. 15 – 16 er der traditionen tro et fagligt indslag. I år byder vi på et spændende foredrag med Bo Steffensen, som er forsker, forfatter og ekspert i børns litteraturlæsning. Han vil blandt andet tale om, hvad der sker i hjernen, når vi læser, hvordan den udvikler sig, når børn læser litteratur, og om hvorvidt en ny mennesketype er ved at blive skabt som følge af de ændrede læsevaner, digitaliseringen har medført.

Læs mere om foredraget her

Efter årsmødet er der middag inkl. drikkevarer for 125 kr. Tilmelding til ingeduelund@gmail.com

Dagsorden for BU-årsmøde
Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 16 – 18

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning. v. Inge Duelund Nielsen
 3. Referat fra de udvalg, der har arbejdet siden sidste årsmøde:
  Legatudvalg
  Autor kontoudvalg
  Kursusudvalg
  Bibliotekspolitisk udvalg
  Redaktionsudvalg
 4. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. Ved formanden. Styrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.
 5. Valg og genvalg af styrelsesmedlemmer og formand. Nye kandidater kan melde sig indtil årsmødet starter.
 6. Indkomne forslag
  Punkter skal sendes til ingeduelund@gmail.com senest fredag d. 8.2 kl.12.00.
 7. Eventuelt

BU REGNSKAB 2019 budget 2020 IDN 22012020 pdf

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte