Find oversætter

Jacob Jonia modtager Dansk Oversætterforbunds Ærespris 2022

Årets æresprismodtager oversætter fra både engelsk, litauisk, svensk, nynorsk og tysk, men det er især for sin indsats for det tyske sprogområde, at han hædres med Æresprisen.

Af Oversættere - 21. marts 2023

Hvert år ved denne tid uddeler DOF sin Ærespris, der har eksisteret siden 1945 og per kongelig fundats gives til en oversætter, der “ved fremragende gengivelse af et eller flere betydelige værker har beriget dansk litteratur.

Prismodtager Jacob Jonia har oversat i 40 år, på fuld tid siden 2008. Hans virke er stort og bredt på tværs af både genrer og tid. Priskomiteen udtaler:

Blandt Jacob Jonias oversættelser er der særlig grund til at fremhæve fordanskningerne af romaner og fortællinger af Siegfried Lenz, Hans Fallada og Clemens J. Setz. Mødet med førstnævnte og begejstringen for dennes værker satte i sin tid Jonia i gang som oversætter og gav ham lejlighed til at udnytte sin fine sans for gengivelse af humor. Af Fallada har Jonia transformeret vigtige romaner, som har fornyet danske læseres indblik i tysk mellemkrigstids- og efterkrigslitteratur. Hvad angår Setz, har Jonia demonstreret stor sproglig kunnen over for en særpræget blanding af science fiction, postmoderne fiktion og magisk realisme.

Senere i år udsendes af samme forfatter Bierne og det usynlige, men udgivelseslisten er imponerende lang og spænder vidt, både på tværs af genrer og tid. Jonias fordanskninger omfatter således forfattere som Lutz Seiler, Jenny Erpenbeck og Hans Magnus Enzensberger, og der er både lyrik og skuespil på listen, foruden den skønlitterære prosa, som er Jonias primære virkefelt og force.

 

Æresprisens priskomité består af DOF’s formand, Carsten Fenger-Grøndahl, udvalgsleder for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur og oversætter, lektor og tidligere modtager af æresprisen Erik Skyum-Nielsen, og indstillingerne kommer fra DOF’s medlemmer, som på den måde hvert år hylder en dygtig kollega. Med æren følger 75.000 kr., sponsoreret af Statens Kunstfond.

Prismodtageren fejres ved en reception i Strandgade d. 22. maj kl. 16-18. Alle er velkomne!

Jacob Jonia. Foto: Thomas Howalt Andersen

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte