Find oversætter

Om gruppen

Som medlem af Dansk Oversætterforbund (DOF) optages litterære oversættere til og fra dansk, der samtidig og på lige fod med de øvrige faggrupper nyder godt af Dansk Forfatterforenings mange medlemsfaciliteter.

Medlemmer

DOF har omkring 220 medlemmer og har haft medlemstilgang i de senere år .

Er du interesseret i at finde en oversætter, kan du benytte vores Find en oversætter-søgefunktion.

Kontrakter

DOF-styrelsen arbejder intenst for at skabe bedre og mere ordnede forhold for medlemmerne på aftaleområdet og tilbyder således rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelse. Vi arbejder desuden på at holde os løbende opdateret vedrørende kontrakt- og generelle levevilkår i branchen for på denne måde at styrke den enkeltes og gruppens forhandlingsposition.

Se mere om alle de forskellige typer kontrakter, bl.a. aftaler om digital genudgivelse af bagkataloget med hhv. Gyldendal og L&R (fra 2015 og 2023) her.

DOF’s modelkontrakt

Per februar 2020 er den nye modelkontrakt for litterære oversættere på gaden. Læs mere her – og find selve kontrakten i PDF her og Word her.

Kontrakten findes også i engelsk oversættelse (v. Kevin Quirk) her (Word) og her (PDF).

Rådgivning

Gennem Dansk Oversætterforbunds kontraktrådgivning for litterære oversættere kan man få råd om kontrakter, rettigheder og honorarer. Se mere her eller skriv direkte til rådgivningen eller DOF’s formand

Kontakt med kollegaer herhjemme og i udlandet

Som medlem har man sikkerhed for altid at kunne få råd og vejledning, ligesom man har mulighed for at møde kolleger i en profession, der ellers kan været meget ensom. DOF holder løbende medlemsfester, møder og kurser samt tilstræber at afholde et månedligt stambordsmøde i hhv. København og Aarhus.

Vi er derudover en del af både den europæiske oversætterorganisation CEATL og det nordiske oversætternetværk Norne (m. Norge, Sverige, Finland og Island) og prioriterer det internationale samarbejde højt, både politisk og fagligt.

Nogle af vores medlemmer, der oversætter fra dansk til engelsk, er desuden organiseret i DELT – Association of Danish-English Literary Translators.

Kreditering og synlighed

DOF-styrelsen arbejder på at sikre, at oversættere krediteres og honoreres efter gældende regler i forbindelse med offentlig gengivelse af uddrag af oversatte værker.

Endvidere fokuserer vi på at øge den offentlige opmærksomhed på oversætternes arbejde og dettes betydning for dansk sprog og litteratur. Et eksempel herpå er Dansk Oversætterforbunds Ærespris, der er på 75.000 kr. og uddeles hvert forår. I en årrække har DOF desuden uddelt Kjeld Elfelts Mindelegat til yngre oversættere.

Derudover støtter DOF det uafhængige overtidsskrift Babelfisken, arrangerer den internationale oversætterdag Hieronymusdagen i Aarhus og København og er i gang med at skrive oversætternes historie gennem projekterne Dansk Oversætterleksikon og VerdenOversat.

Vedtægter

Se DOF’s vedtægter her.

Kontakt gruppeformand

DOF’s formand er Juliane Wammen, som du kan kontakte her.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte