Find oversætter

Om gruppen

Som medlem af Dansk Oversætterforbund (DOF) optages litterære oversættere, der samtidig og på lige fod med de øvrige faggrupper nyder godt af Dansk Forfatterforenings mange medlemsfaciliteter.

Medlemmer

DOF har lidt over 200 medlemmer og har haft medlemstilgang i de senere år .

Er du interesseret i at finde en oversætter, kan du benytte vores Find en oversætter-søgefunktion.

Kontrakter

DOF-styrelsen arbejder intenst for at skabe bedre og mere ordnede forhold for medlemmerne på aftaleområdet og tilbyder således rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelse. Vi arbejder desuden på at holde os løbende opdateret vedrørende kontrakt- og generelle levevilkår i branchen for på denne måde at styrke den enkeltes og gruppens forhandlingsposition.
Statistik november 2012.

Ny modelkontrakt

Per februar 2020 er den nye modelkontrakt for litterære oversættere på gaden. Læs mere her – og find selve kontrakten i PDF her og Word her.

Kontakter

Som medlem har man sikkerhed for altid at kunne få råd og vejledning, ligesom man har mulighed for at møde kolleger i en profession, der ellers kan været meget ensom. DOF holder løbende medlemsfester, møder og kurser samt tilstræber at afholde et månedligt stambordsmøde i hhv. København og Aarhus.

Vi satser desuden på fremover at udbygge det nordiske og europæiske samarbejde på såvel det politiske som det faglige plan.

Rådgivning

Dansk Oversætterforbunds kontraktrådgivning for litterære oversættere.

Få råd om kontrakter, rettigheder og honorarer her:

Oversætterrådgivning

Kreditering og synlighed

DOF-styrelsen arbejder på at sikre, at oversættere krediteres og honoreres efter gældende regler i forbindelse med offentlig gengivelse af uddrag af oversatte værker.

Endvidere fokuserer vi på at øge den offentlige opmærksomhed på oversætternes arbejde og dettes betydning for dansk sprog og litteratur. Et eksempel herpå er Dansk Oversætterforbunds Ærespris, der er på 75.000 kr. og uddeles hvert år i februar.

Vedtægter

Se DOF’s vedtægter her.

Kontakt gruppeformand

DOF’s formand er Juliane Wammen, som du kan kontakte her.

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte