Find oversætter

AFLYST: Fyraftensmøde om dine bibliotekspenge

På grund af for få tilmeldte har vi valgt at aflyse fyraftensmødet.

Til fyraftensmødet i Dansk Forfatterforening kan du møde Tove Marie Rosendal og Jeppe Naur Jensen fra Slots- og Kulturstyrelsen, der står bag udbetalingen bibliotekspengene (bliver i år udbetalt den 13. april).
Du kan få svar på dine spørgsmål om den vigtige kulturstøtteordning, som bibliotekspengene er for danske forfattere, illustratorer og oversættere.

På mødet kommer vi bl.a. ind på disse emner:

Kontrol af din titelliste
Husk at kontrollere titellisten
Er alle dine titler med på listen? Har alle titler den rigtige litteraturtype, f.eks. skønlitteratur, billedbog, lyrik?

Dokumentation
Hvornår skal du indsende dokumentation? Hvad hvis du f.eks. er ghostwriter eller af andre grunde ikke står på bogens titelblad?

Illustratorer i bøger
Illustratorer skal være særlig opmærksomme på dokumentation. Hvad hvis du har lavet illustrationer til oversat bog? Hvor meget skal illustrationerne fylde, for at du kan få bibliotekspenge? Tæller omslaget med?

Bibliotekspenge til efterlevende
Hvornår kan arvinger (børn, enker og enkemænd) få del i bibliotekspengene?

Biblioteker og indberetning
Om pligtaflevering.
Regler om indberetning af titler fra folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læringscentre og bibliotekernes digitale udlånstjenester.

Pointværdi og beregning
Sådan beregnes biblioteksafgiften.

Her kan du se biblioteksafgiftens lovgrundlag.

Mødet er åbent for alle interesserede.

Tilmelding senest 27. april til df@danskforfatterforening.dk

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte