Find oversætter

Årsmøde i den faglitterære gruppe

Alle faglitterære medlemmer i Dansk Forfatterforening inviteres til Årsmøde den 5.april kl. 16-18 med efterfølgende spisning kl. 18-20.

Af De faglitterære - 12. marts 2024

På årsmødet er der valg til tre styrelsesposter og to suppleantposter. Derudover skal årsmødet vælge gruppens interne revisor og revisorsuppleant. Vi opfordrer alle medlemmer til at overveje at stille op.

Kontakt eventuelt den siddende styrelse om arbejdets omfang og arbejdsindsatser.

Tilmelding senest den 29.marts: Pernille Frost

Forslag til dagsordenspunkter sendes til formanden senest den 27.marts: Henrik Poulsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeoptællere
 4. Beretning fra styrelsen
 5. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgave
 6. Forelæggelse af eventuel forretningsorden
 7. Forelæggelse af regnskab
 8. Budget og kontingent
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af styrelse og revisor
 11. Eventuelt

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte