Find oversætter

Styrelse

Den faglitterære styrelse (F-gruppen, som vi kalder os i den daglige jargon) arbejder aktivt for at fremme fagforfatteres interesser og vilkår. Det sker på forskellig vis både internt og eksternt i foreningen. Formanden for gruppen er bindeleddet til den øvrige del af foreningen, og har fokus på at tydeliggøre faglitteraturens samfundsmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige betydning. I den forbindelse også at tydeliggøre fagforfatternes vilkår som afgørende for, at fagbøgerne bliver produceret med høj grad af kvalitet.

Forfatterforeningens forskellige grupper samarbejder om at markere litteraturens betydning i offentligheden og i det politiske felt. Til at støtte sig i dette arbejde bistås de af et velfungerende sekretariat, som medlemmerne også nyder godt af.

Den faglitterære styrelse ser det som en central opgave at være i dialog med foreningens medlemmer og at drøfte et potentielt medlemsskab med interesserede forfattere. Alle er således velkomne til at tage kontakt.

Styrelsesmedlemmer

Efter seneste årsmøde blev følgende valgt, og de konstituerede sig således:

Henrik Poulsen (formand)

henrik@henrikpoulsen.com

henrik

Cand.mag. i dansk og medievidenskab. Tidligere gymnasielærer, uddannelsesleder i DR samt redaktør og direktør i A-Pressen.

Jeg valgte i 2008 at leve af mine bøger, foredrag og konsulentarbejde inden for medier og læring. Jeg har udgivet over 40 titler til danskundervisningen i folkeskolens ældste klassetrin, de gymnasiale uddannelser og læreruddannelserne. Flere af titlerne er blevet præmieret.

Selvom jeg er en ældre herre (64 år), er jeg meget optaget af bogens og læremidlets fortsatte liv på digitale platforme. Vi skal fastholde kvaliteten, og vi skal sikre, at vi får ordentlige honorar- og royalty-aftaler med forlag og andre udgivere.

Mit synspunkt er at lærebogsforfatteren udfører en profession med betydelig indflydelse på bogens og materialets samlede udtryk.

Anne Rosenskjold Nordvig (næstformand)

annerosenskjold.dk

Jeg er uddannet dansk- og religionslærer og har undervist 19 år i grundskolen.
Mit fokus er primært på læremidler, hvor jeg har udgivet 20 bøger om religion fra 1. til 9. klasse.

Jeg udfører konsulentarbejde om religion, er gæstelærer på læreruddannelserne, laver workshops for børn og udvikler små undervisningsfilm om religion. Jeg er særligt optaget af fortællingerne, fordi jeg synes, de beskriver alle vores menneskelige relationer som kærlighed, had, jalousi, omsorg, hævn, tilgivelse, fristelse osv. Og meget ofte har kulturerne/religionerne de samme pointer.

Jeg var – som barn – stor fan af Jørgen Clevin, hvilket tydeligt ses i min tilgang til et emne, idet der altid indgår et kreativt element a la klippe og klistre.

Jeg håber på at kunne inspirere Dansk Forfatterforening til større synlighed i samfundet.

Anne Hedeager Krag (kasserer)

a.hedeager@gmail.com

anne

Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet i 1988. Har i en årrække arbejdet med og publiceret tekstiler i danske samlinger fra vikingetid og tidlig middelalder. 2004-: Member of CIETA, Center for international tekstilforskning. Medlemsmøder hvert 2. år. http://www.cieta-textiles.org/ 2004- kontaktperson og medlem af Herlufsholm Menighedsråd: www.herlufsholmkirke.dk. 2007- sekretær i Den Danske Nationalkomité for Byzantinske Studier, Københavns Universitet: www.byzans.dk. 2007- Bestyrelsesmedlem i Dansk-Russisk Forening-Sjælland, suppleant til landsledelsen. www.dkrus.dk. 2007-Medlem af Støtteforeningen for Køng Museum, leder af udstillingsudvalg www.koengmuseum.dk 2012- medlem af Selskabet for Kirkelig Kunst http://kirkeligkunst.dk/

 

Jørgen Burchardt

jorgen.burchardt@mail.dk

Burchardt

Min hovedbeskæftigelse er forskning, men forskning skal formidles, hvorfor jeg også skriver populærvidenskabelige bøger, laver udstillinger og holder foredrag.

Der er hele tiden en bog eller artikel, som vil skrives. Nysgerrighed er mit brændstof. Mine første bøger var nærmest skønlitteratur med biografiske skildringer af almindelige menneskers liv. Efterhånden er bøgerne blevet mere undersøgende, hvor jeg udforsker rammerne for menneskers liv – deres arbejdsplads, de økonomiske betingelser, den teknologiske udvikling. Bøgerne får som regel gode anmeldelser, men det er “smal” litteratur, som jeg ikke kan leve af alene. Jeg kan heller ikke leve uden, for bøgerne viser mit kendskab til et bestemt emne.

En opdateret liste over mine bøger findes på www.burchardt.name.

I styrelsen vil jeg arbejde med de store udfordring de faglitterære forfattere har i disse år, hvor internettet og digital formidling giver enorme muligheder, men hvor også hidtidige indtægtsmuligheder forsvinder. Det er også uforskammet, at faglitterære forfattere behandles nedladende i forhold til skønlitterære forfattere. Til eksempel ved udregning af bibliotekspenge får en skønlitterær forfatter 1,7 point for at skrive en side, mens vi faglitterære kun får 1 point. Det er uretfærdigt, da vores research ofte tager længere tid, og hvor rejser og ophold giver ekstra udgifter.

Charlotte Langkilde

charlotte.langkilde@pc.dk

Født 1950, opvokset på Fyn. Uddannet cand.ling.merc. fra CBS og i statskundskab fra Paris. Har arbejdet som selvstændig translatør og tolk i engelsk og fransk næsten uafbrudt siden, de senere år i kombination med min forfattervirksomhed. Var i en årrække tolk for regeringen i Danmark og udlandet.

Mine tre seneste udgivelser er:

Bedraget. Sagen om Nordisk Fjer. Lindhardt & Ringhof, 2013, med efterskrift fra 2014.

Oluffa. Fra Tórshavn til Brandts Klædefabrik. Lindhardt & Ringhof, 2016.

Færøerne. En moderne nation fødes. Lindhardt & Ringhof, 2018.

Mine bøger udspringer af emner, som jeg kan brænde for, og som jeg fornemmer indeholder en interessant historie. Emnerne kan være historiske, politiske, økonomiske eller kulturelle og har hidtil været researchtunge. Researchen fører ofte frem til indsigter, der sætter spørgsmålstegn ved hævdvundne opfattelser.

Selv om bøgerne er dokumentariske, bruger jeg skønlitteraturens greb til at gøre bøgerne læseværdige. På den måde kan de lige så godt læses som romaner, hvad de også ofte bliver. Man behøver med andre ord ikke have en særlig faglig baggrund for at læse dem. Hver gang en bog er klar til udgivelse, har jeg overvejet, om den skal betegnes som faglitteratur eller skønlitteratur. Men fordi indholdet er strengt dokumentarisk, har jeg hidtil valgt kategorien faglitteratur.

Mit virke i dette grænseland mellem fag- og skønlitteratur har fået mig til at interessere mig for de ringere forhold, der gælder for faglitterære forfattere på trods af, at den langvarige research bag disse bøger ofte gør dem særlig tidskrævende og omkostningstunge. Dette misforhold vil jeg gerne arbejde med i bestyrelsen.

Kaare Øster

kaos@kaareoester.dk

Født på Samsø i 1950, og jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, har læst cand. pæd. i geografi og har i mange år arbejdet som pædagogisk konsulent og projektleder i VIA/CFU/Region Midtjylland med bl.a. drift af den årlige Skolemessen.

Mine erfaringer fra undervisningsverdenen bruger jeg i dag som freelance fagforfatter, redaktør og konsulent med vægt på udvikling af læremidler til de ældste klassetrin i grundskolen. Både analoge og digitale læremidler og med særligt fokus på natur- og samfundsfaglige temaer og problematikker som bæredygtighedsbegrebet, udviklingslande samt de globale sammenhænge og mønstre.

Som medlem skal du kunne mærke medlemskabet og samhørigheden i foreningen, uanset hvor du bor – og vi skal kunne tilbyde aktiviteter og samarbejder over hele landet, selv om en stor del naturligt kommer til at foregår i foreningens lokaler i København. I øjeblikket er det vigtigt at følge det digitale område ift. faglitteraturens fremtid, hvor der sandsynligvis bliver behov for en frugtbar kobling mellem analoge og digitale produktioner. For faglitteraturen er det også vigtigt at få øget dens anseelse i samfundet som helhed samt ift. til os som fagforfattere.

Se også Kaare Østers medlemsprofil her.

Tommy P. Christensen

tommypers@gmail.com

Master i voksenpædagogik, cand.mag. (historie og kunsthistorie). Tidligere universitetslektor, arkivar og mus.insp. Idag arbejder jeg som forfatter, foredragsholder, formidler og mikroforlægger.

Fagbogen, faglige artikler og formidlingen har været de gennemgående træk i mit virke siden mine første artikler og bøger i slutningen af 1970-erne. Jeg bor i Malmø, men er en faglitterær grænsegænger, der er nysgerrig på andre landes udgivelser, og optaget af fagforfatternes forhold i andre lande.

Per Bregengaard, revisor
Helle Askgaard, revisor suppleant

 

 

Vedtægter

Klik her for at se F-gruppen vedtægter.

 

Forretningsorden

Klik her for at se F-gruppens forretningsorden.

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte