Find oversætter

Styrelse

Den faglitterære styrelse (F-gruppen, som vi kalder os i den daglige jargon) arbejder aktivt for at fremme fagforfatteres interesser og vilkår. Det sker på forskellig vis både internt og eksternt i foreningen. Formanden for gruppen er bindeleddet til den øvrige del af foreningen, og har fokus på at tydeliggøre faglitteraturens samfundsmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige betydning. I den forbindelse også at tydeliggøre fagforfatternes vilkår som afgørende for, at fagbøgerne bliver produceret med høj grad af kvalitet.

Forfatterforeningens forskellige grupper samarbejder om at markere litteraturens betydning i offentligheden og i det politiske felt. Til at støtte sig i dette arbejde bistås de af et velfungerende sekretariat, som medlemmerne også nyder godt af.

Den faglitterære styrelse ser det som en central opgave at være i dialog med foreningens medlemmer og at drøfte et potentielt medlemsskab med interesserede forfattere. Alle er således velkomne til at tage kontakt.

Styrelsesmedlemmer

Ved årsmødet i 2018 blev følgende valgt, og de konstituerede sig således:

Frank Egholm Andersen (formand)

egholm@egholm.nu

frank-foto-1

Født 1950, opvokset i Fredensborg. Uddannet som lærer og cand.mag. i dansk og samfundsfag.  Arbejdet som bl.a. lærer, souschef og pædagogisk konsulent indenfor specialundervisning, som underviser på lærerhøjskole og universitet, som dansk lektor i Texas og i Minnesota, og som produktchef, kursuschef og direktør i it-virksomheder.

Har skrevet om litteratur, kultur og samfund, og sidst fagbøger om krimiens strukturer og udbredelse samt om danske forfattere som unge.

Jeg er formand for den faglitterære styrelse, fordi fagforfatterene for tiden er midt i nogle hårde kulturpolitiske storme omkring ophavsret, e-bogens biblioteksafgift,  rundsumsafregning, digitale rettigheder og muligheder, håndbøgernes stærkt faldende salg osv. Og vi har brug for at stå så mange og så stærkt sammen for at gøre vore krav og meninger gældende.

 

 

Kaare Øster (næstformand)

kaos@kaareoester.dk

kaare

Jeg er født på energiøen Samsø under isvinteren 1950, da sneen stod højt over husets tag og havisen gjorde øen landfast med Jylland. Uddannet folkeskolelærer, læst cand. pæd. i geografi og arbejdet som pædagogisk konsulent og projektleder på VIA Center for undervisningsmidler, Aarhus med bl.a. drift af den årlige Skolemessen, fagmesse for læremidler.

Mine erfaringer fra undervisningsverdenen er gennem mange år anvendt som fagforfatter, redaktør og konsulent især til udvikling af læremidler til grundskolens ældste klassetrin. Fortrinsvis udgivelser – såvel analoge som digitale – til naturfagene, og i de senere år med fokus på problematikker omkring bæredygtighed, fattige lande og globale mønstre. Her bruger jeg også mit indgående kendskab til scienceområdet gennem mit tidligere bestyrelsesarbejdet i Danish Science Factory, der i dag er overgået til Astra* – Danmarks nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark.

I foreningen skal vi være proaktive ifht. udvikling på det digitale område og en frugtbar kobling mellem analog og digital produktion. Vi skal arbejde strategisk for initiativer, der skaber interesse for at engagere sig i foreningen – uanset om man bor i hovedstadsområdet eller i provinsen.  Faglitteraturens rolle og anseelse skal styrkes – internt i foreningen og i samfundet.

Se mere på min medlemsprofil

 

Lise Bock (kasserer)

Foto: Morten Holtum

Jeg har været medlem af Dansk Forfatterforening siden 2013, hvor jeg besluttede at investere i en forfatterkarriere. Nu er det 2018. Jeg har for egen regning skrevet multibiografien ’Buen og gnisten’ om opfinderne af den allertidligste informationsteknologi. En gribende historie med mange danske bidrag. Bogen er udgivet på Gyldendal og har fået meget fine anmeldelser. Og jeg tjener absolut ingen penge på den. Det bliver til knap 2.500 kr. pr. år før skat i bibliotekspenge – det er lønnen for fire års fuldtidsarbejde. Det dækker blot udgifterne ved at forære en håndfuld af mine bøger væk. Jeg er rystet over, at det står så grelt til. Jeg er derfor trådt ind i bestyrelsen for de faglitterære forfattere. For at arbejde for faglitteraturens vilkår, for den økonomiske anerkendelse af faglitterære forfattere og for understøttelse af velresearchet fag- og skønlitteratur til gavn for Danmark.

Se mere på min medlemsprofil

 

Annemette Hejlsted

annemette@hejlsted.dk

annemette

Danske fagbøger er et stort kulturelt aktiv. Uanset om der er tale om lærebøger, håndarbejdsbøger, politiske biografier etc. mener jeg, at fagbøger affattet på dansk og med en ditto kulturel horisont er en kulturel drivkraft, der udvikler og formidler viden ud fra en dansk forforståelse og position i en globaliseret verden. Dansk faglitteratur er en forudsætning for at bevare og udvikle dansk fagsprog. Efter min mening er dansk faglitteratur uanset dens art ikke værdsat i overensstemmelse med den værdi, som den tilfører vores fælles kultur. Mit motiv for at være medlem af dansk forfatterforening er at bidrage til at synliggøre værdien af dansk faglitteratur.

Jeg er medlem af F-gruppen, fordi jeg ønsker at bidrage til gode rammer for den danske fagbog og synliggøre dansk faglitteratur.

Jeg er mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur. Jeg skriver litteratur om litteratur og er forfatter til en lang række artikler og bøger om litteraturteori, litterære genrer, skønlitterære forfattere og værker. Jeg har igennem en længere årrække undervist og forsket i dansk og nordisk litteratur på flere danske universiteter. Derudover har jeg været adjunkt på Læreruddannelsen Blaagaard-KDAS og lektor i dansk litteratur på Islands Universitet.

Henrik Poulsen

henrik@henrikpoulsen.com

henrik

Cand.mag. i dansk og medievidenskab. Tidligere gymnasielærer, uddannelsesleder i DR samt redaktør og direktør i A-Pressen.

Jeg valgte i 2008 at leve af mine bøger, foredrag og konsulentarbejde inden for medier og læring. Jeg har udgivet over 40 titler til danskundervisningen i folkeskolens ældste klassetrin, de gymnasiale uddannelser og læreruddannelserne. Flere af titlerne er blevet præmieret.

Udover at sidde i F-Styrelsen er jeg medlem af Forfatterforeningens Digitale udvalg. Selvom jeg er en ældre herre (64 år), er jeg meget optaget af bogens og læremidlets fortsatte liv på digitale platforme. Vi skal fastholde kvaliteten, og vi skal sikre, at vi får ordentlige honorar- og royalty-aftaler med forlag og andre udgivere.

Mit synspunkt er at lærebogsforfatteren udfører en profession med betydelig indflydelse på bogens og materialets samlede udtryk.

 

 

Anne Hedeager Krag

a.hedeager@gmail.com

anne

Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet i 1988. Har i en årrække arbejdet med og publiceret tekstiler i danske samlinger fra vikingetid og tidlig middelalder. 2004-: Member of CIETA, Center for international tekstilforskning. Medlemsmøder hvert 2. år. http://www.cieta-textiles.org/ 2004- kontaktperson og medlem af Herlufsholm Menighedsråd: www.herlufsholmkirke.dk. 2007- sekretær i Den Danske Nationalkomité for Byzantinske Studier, Københavns Universitet: www.byzans.dk. 2007- Bestyrelsesmedlem i Dansk-Russisk Forening-Sjælland, suppleant til landsledelsen. www.dkrus.dk. 2007-Medlem af Støtteforeningen for Køng Museum, leder af udstillingsudvalg www.koengmuseum.dk 2012- medlem af Selskabet for Kirkelig Kunst http://kirkeligkunst.dk/

Lykke Strunk

lykkestrunk@gmail.com

Faglitteratur er alsidig og uundværlig. Emnet for en faglitterær bog kan være alt fra bredt og populært til specialiseret og uhyre smalt. Inden for fagbøger er der noget for alle. Jeg er optaget af, hvordan vi definerer faglitteratur. Hvordan vi beskriver, hvad en fagbog er, og hvad den kan. Hvordan vi bedre kan bekræfte nødvendigheden af faglitteraturens alsidighed og styrke det, at der skal være noget for alle.

Som medlem af den faglitterære styrelse ønsker jeg at bidrage til arbejdet for medlemmernes interesser samt deltage i at sprede større kendskab til de mange fordele ved et medlemskab af foreningen.

Som forfatter skriver jeg faglitteratur og skønlitteratur. Jeg uddannet i London med en BA (Hons) og en MA inden for manuskriptskrivning og dokumentarfilm. Min tilgang til at skrive faglitteratur er ofte fra en journalistisk vinkel med udgangspunkt i interviews.

Suppleant

Jørgen Burchardt

jorgen.burchardt@mail.dk

Burchardt

De faglitterære forfattere har store udfordringer i disse år, hvor internettet og digital formidling giver enorme muligheder, men hvor også hidtidige indtægtsmuligheder forsvinder. Mine erfaringer som pioner med digital publicering inden for videnskaben vil jeg bringe ind i F-gruppen. Det er også uforskammet, at faglitterære forfattere behandles nedladende i forhold til skønlitterære forfattere. Til eksempel ved udregning af bibliotekspenge får en skønlitterær forfatter 1,7 point for at skrive en side, mens vi faglitterære kun får 1 point. Det er uretfærdigt, da vores research ofte tager længere tid, og hvor rejser og ophold giver ekstra udgifter.

Min hovedbeskæftigelse er forskning for Danmarks Tekniske Museum.  Forskning skal også formidles, hvor jeg skriver populærvidenskabelige bøger, laver udstillinger og holder foredrag. En opdateret liste over aktiviteter findes på min hjemmeside www.burchardt.name.

Der er hele tiden en bog eller artikel, som vil skrives. Nysgerrighed er mit brændstof, og jeg udforsker rammerne for menneskers liv – deres arbejdsplads, de økonomiske vilkår og den teknologiske udvikling. Værkerne er “smal” litteratur på internationalt niveau.

 

Per Bregengaard, revisor
Helle Asgaard, revisor suppleant

Årsmøder

Se årsberetningen 2015-2016 her

Se årsberetningen 2014-2015 her

Se årsberetningen 2013-2014 her.

Læs referat af årsmødet 2014 her

Læs referat af årsmødet 2015 her.

Vedtægter

Klik her  for at se F-gruppen vedtægter.

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte