Find oversætter

Om F-gruppens aktiviteter

Faggruppen Faglitterære Forfattere i Dansk Forfatterforening står for en lang række aktiviteter

Faglig inspiration

Den faglitterære gruppe tilbyder en række spændende tilbud til faglig inspiration inden for de forskellige genrer af faglitteratur. Ligeledes afholdes kurser og arrangementer fra Hovedforeningen på tværs af grupperne.

Kurser og videreuddannelse

Få læring og faglig sparring gennem gratis kursustilbud af både praktisk og kreativ karakter. Kurser kan være enkeltstående arrangementer eller internatkurser på Hald Hovedgård. Som medlem har du selv mulighed for at komme med ønsker og forslag til kurser og workshops. Forslag kan sendes til formanden for F-gruppen.

Seminarer

Den faglitterære gruppe arrangerer seminarer, fyraftensmøder og kurser, hvor der introduceres relevante emner og inviteres gæster til at videregive information, viden og læring om fagbogens genrer og formater. Eksempelvis om selvudgivelse, e-bøger og digitale læremidler.

Nyhedsbrev fra den faglitterære gruppe

F-gruppen udsender et regelmæssigt nyhedsbrev med information om kommende arrangementer og kurser, anmeldelser af afholdte kurser, relevant og aktuelt stof m.m.

Fagforfatter møder fagforfatter

Årligt tilbagevendende arrangement afholdes på Hald Hovedgård, hvor faglitterære forfattere bliver inviteret til at fortælle om deres forfatterskab. Det er et to- eller tredages-seminar med relevant debat og rig lejlighed til socialt samvær med kolleger.

På billedet takker Birgit Knudsen Thomas Harder for oplæg, 2012.

Helge Christiansen fortæller om sin deltagelse på fagtræffet i 2013:

– I den kølige og mørke november var det inspirerende at opleve det engagement, der prægede oplæggene. Alle blev modtaget med varme og interesse.
En god tradition med et sådant træf en gang om året. Og igen kunne jeg glæde mig over den varme, accepterende atmosfære, der opstår, når fagforfattere mødes. Her er der ingen knive i ærmet, men åbenhed og interessante samtaler.
Og det er hele året stemningsfuldt at vandre ned til søen om morgenen og opleve naturens skønhed. De mange historier og den megen historie, der er knyttet til stedet, bidrager til oplevelsens særlige karakter.
Jeg har dog endnu ikke oplevet den hvide dame, spøgelset, der vandrer rundt om natten. Men hun findes, siger nogle af mine kolleger, som har set hende.

Nordiske samarbejder

Det har altid været vigtig for F-gruppen at samarbejde med de øvrige nordiske lande. Et konkret samarbejde med nordiske konferencer blev startet i Visby i 2003. Det fortsatte i Nyborg året efter og derefter gået på skift mellem de nordiske lande. De nordiske faglitterære foreninger mødes og drøfter kulturpolitiske og faglitterære emner. I efteråret 2012 var vi igen i Reykjavik, hvor medlemskriterier blandt andet var på dagsordenen. I 2013 gik turen til Oslo, hvor vi hørte om bl.a. den faglitterære festival – fagbogsfestival i Oslo. Vi fortalte om den danske biblioteksafgift. I 2014 er den faglitterære gruppe vært for den nordiske fagliterære konference.

Dansk Forfatterforenings nordiske samarbejde er formaliseret i NFOR, Nordisk Forfatter- og Oversætterråd. Læs mere her.

Bliv een af os – få identitet som faglitterær forfatter

Fagbøger handler om viden, hvad enten de er fysiske eller digitale. Man slår op i fagbøger for at blive klogere. Håndbøger skal være ved hånden, når man har brug for dem, når der er noget man ikke ved. Og de har mange navne, ordbøger, manualer, hobbybøger, leksika, vejledninger, kogebøger, essays, historiebøger, biografier, filosofi, lærebøger, skolebøger …
Fagbøger er alt det, der ikke er eventyrligt, poetisk og fiktivt, og alligevel kan det faktiske åbne til nye landområder af eventyrlig klarhed og blændende indsigt. Gode fagbøger formidler viden. Ordner, lægger til rette, sætter sig i modtageren sted og gør sig umage. Fagbogen værner om sproget, udfordrer det og udvikler det.
Faglitteratur er kulturens rugbrød. Sproget hører hjemme i fagbogen. Sproget kaster sig ud i allehånde finurligheder i de fiktive tekster. Sproget prøver sig frem og lykkes undertiden på mesterlig vis i det skønlitterære, det dramatiske og det poetiske, men sproget bor i fagbogen.
Fagbogen får sjældent løn som fortjent. Den forventes bare at være der med sine tjenester, når der er brug for den. I Fagbogsgruppen sørger vi for, at fagbogen bliver  fejret og trukket frem i lyset. Det er vores fornemste opgave at se til, at fagbogens forskellige former og funktioner stilles til skue og hyldes efter fortjeneste.

Fest, hæder og legater

Den faglitterære gruppe afholder årlige medlemsfester, prisfester og legatreceptioner. For eksempel er der efter årsmødet i april efterfølgende fest med middag og underholdning. Dansk forfatterforening administrerer hæders- og ansøgningslegater.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte