Find oversætter

Om gruppen

Her kan du få et indblik i de medlemstilbud og områder, som styrelsen arbejder med og tilbyder. Du er altid velkommen til at ringe, maile eller skrive til formanden eller styrelsens enkelte medlemmer, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Formanden for de faglitterære forfattere byder velkommen

Den faglitterære gruppe, F-Gruppen består af en broget skare af forfattere. Nogle skriver lære- og undervisningsmidler, andre populærvidenskabelige bøger, biografier og hobby- og debatbøger, mens atter andre skriver videnskabelige bøger. Fælles for os alle er, at vi har en ophavsret, og at den skal værnes. Gruppen består af godt 320 medlemmer.

En af de store udfordringer i den sammenhæng er den digitale udvikling, hvor nogle forlag har været meget hurtige med kontrakter, der ikke er i forfatternes favør. Foreningen arbejder derfor for at tydeliggøre faldgruberne i den forbindelse. På det konkrete plan har vi en kyndig jurist, hvis viden om ophavsret kan benyttes af foreningens medlemmer, når der skal kontraktforhandles.

Forfatterforeningen søger på mange måder at øve indflydelse på lovgivningen. Vi sidder med ved bordet, og bliver hørt, når der drøftes kulturpolitik.Vi arrangerer endvidere møder og konferencer, fyraftensmøder og seminarer, hvor man bl.a. drøfter forfatternes vilkår, e-bogen, biblioteksafgift, markedsføring, sprogpolitik, skriveprocesser, faglige temaer og fagbogens vilkår.
F-Gruppen har sine egne vedtægter og sin egen styrelse, der vælges på årsmødet.”

Lidt om den faglitterære gruppe

Med godt 320 medlemmer i den faglitterære gruppe er grundlaget skabt for et solidt og fagligt fællesskab. Det antal har været stabilt i en lang årrække. F-Styrelsen har valgt i disse år at sætte fokus på fagbogens status i den almindelige offentlighed. Det er påfaldende, at man betragter fagbogen som noget, der “bare er der”. Det medfører, at der er færre priser og legater for fagbogsforfattere, der i øvrigt modtager en betragtelig mindre biblioteksafgift for at have deres bøger stående på bibliotekerne.

I en tid, hvor misinformation og gratis tjenester griber om sig, finder F-Styrelsen det påkrævet at gøre opmærksom på dette, hvilket i øvrigt Årsmødet i 2019 pålagde styrelsen at arbejde med. Et meget vigtigt element i dette er arbejdet med at få oprettet et professorat i faglitteratur som i Norge og Sverige.

Forfatterne i F-Gruppen skriver bøger og andre tekster indenfor en lang række af forskelligartede områder. Det opfatter vi som vores styrke. Vi hylder mangfoldigheden. På det årlige Hald-møde ‘Fagforfatter møder fagforfatter’ kommer dette især til syne.

Vi arrangerer digitale Zoom-møder, så alle medlemmer over hele landet kan deltage, en digital – og meget populær – Nytårskur, og vi har den ære hvert år at overrække Årets Faglitterære Pris på BogForum i november måned.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte