Find oversætter

Om gruppen

Her kan du få et indblik i de medlemstilbud og områder, som styrelsen arbejder med og byder på. Du er altid velkommen til at ringe, maile eller skrive til formanden eller styrelsens enkelte medlemmer, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Formanden for de faglitterære forfattere byder velkommen

“Den faglitterære gruppe, F-Gruppen, er en af de største i Dansk Forfatterforening. Den består af en broget skare af forfattere. For tiden er vi næsten 400 medlemmer. Nogle udarbejder lære- og undervisningsmidler, andre populærvidenskabelige bøger, biografier og hobby- og debatbøger, mens atter andre skriver videnskabelige bøger. Fælles for os alle er, at vi har en ophavsret, og at den skal værnes.

En af de store udfordringer i den sammenhæng er den digitale udvikling, hvor nogle forlag har været meget hurtige med kontrakter, der ikke er i forfatternes favør. Foreningen arbejder derfor for at tydeliggøre faldgruberne i den forbindelse. På det konkrete plan har vi en kyndig jurist, hvis viden om ophavsret kan benyttes af foreningens medlemmer, når der skal kontraktforhandles.

Forfatterforeningen søger på mange måder at øve indflydelse på lovgivningen. Vi sidder med ved bordet, og bliver hørt, når der drøftes kulturpolitik.Vi arrangerer endvidere møder og konferencer, fyraftensmøder og seminarer, hvor man bl.a. drøfter forfatternes vilkår, e-bogen, biblioteksafgift, markedsføring, sprogpolitik, skriveprocesser, faglige temaer og fagbogens vilkår.
F-Gruppen har sine egne vedtægter og sin egen styrelse, der vælges på årsmødet.”

Lidt om den faglitterære gruppe

Med næsten 400 medlemmer i den faglitterære gruppe er grundlaget skabt for et solidt og fagligt fællesskab. Det antal har været stabilt i en lang årrække. Forfatterne i F-Gruppen skriver bøger og andre tekster indenfor en lang række af forskelligartede områder og for manges vedkommende skrives også indenfor andre genrer. Derfor er nogle af medlemmerne med i flere af grupperne i foreningen, og nogle har også et medlemskab af  foreningens interessegrupper.

For at få et indtryk af de mest almindelige faglitterære områder kan her nævnes:

  • Skole- og læremidler – folkeskole, gymnasier, erhvervsuddannelser samt andre undervisningsinstitutioner
  • De akademiske bøger – universiteter og højere læreanstalter
  • Livstilsbøger, familie- og fritidsliv
  • Kulturlitteratur – biografier, essays og debatbøger
  • De blandede bolsjer – altså diverse gruppen – herunder kogebøger, opslagsbøger, hobbybøger

En kategorisering er ikke mulig for alle forfattere og for bøger, da der kan krydses over genrer og fag. Også dette tema arbejdes der på at undersøge i vores forening.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte