Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2016

De kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet for 2015

Af Henrik Nilaus og Flemming Madsen Poulsen

Generelt

Med fare for at blive beskyldt for selvplagiering i forhold til vores bemærkninger for forrige år, må vi igen sige, at 2015 viser et fint regnskab. Derfor vil vi også uddele ros til sekretariatet, bogholderiet, formandskab og bestyrelse for at have haft godt styr til tingene. Men når vi nu er kritiske revisorer, skal vi da også pege på et par forhold.

 

Medlemstallet

Medlemstallet ligger, trods forskellige hvervetiltag, uændret omkring 1.300 medlemmer og ”Tab på debitorer” (ubetalte kontingenter) viser et minus på 116.513 kr.

Det er dog positivt at stadig mange kommende forfattere ser en mulighed i at blive associerede medlemmer. Det er afgjort et plus for foreningen.

 

Hensættelse på 400.000 kr.

Et beløb på 400.000 kr. er øremærket til opstart af administrationen af arbejdet med at finde frem til rettighedshavere fra Copydanforeningerne (undtagen Tekst&Node, som i forvejen uddeler vederlag individuelt). På sigt vil denne hensættelse formentlig blive udlignet af indtægter for dette arbejde, så vi vil nævne det som et positivt element. Det, at beløbet er afsat, vil gøre det muligt at tilføje sekretariatet ekstra ressourcer om nødvendigt, så de også fremover vil kunne levere en god medlemsservice.

Aktivitetsniveauet

I forhold til 2014 har der i 2015 været mere end en fordobling af udgifterne til ”Aktiviteter og projekter”, og en mindre overskridelse af budgettet på knap 10 %. Men der skal kun uddeles ros for, at området er blevet prioriteret så højt. Det er et vigtigt område, som på længere sigt vil kunne lokke nye medlemmer til og/eller gøre associerede medlemmer til fuldgyldige medlemmer.

 

Juridisk bistand

I budgettet har der været afsat 60.000 kr. til juridisk bistand, men regnskabet viser et plus på 8.518 kr. Det dækker over en vunden retssag på det ophavsretslige område (se vores bemærkninger fra sidste år). Det er glimrende, at foreningen satser på at varetage det ophavsretlige område, også økonomisk; at retssagen oven i købet blev vundet, og der kom et samlet plus ud af det, er kun så meget desto bedre.

Konklusion

Igen må vi sige, at foreningen har en sund økonomi, og at regnskabet er udtryk for et højt og godt aktivitetsniveau. ·

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte