Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2019

Kendt fra radio og tv?

Forfatternes Forvaltningsselskab udbetaler penge direkte til forfattere, som har været i tv eller radio. Autorkontoen består også.

Af Lene Møller Jørgensen

505 forfattere var i tv og radio i løbet af 2018 – og en del af dem flere gange, for der er registreret over 878 forskellige optrædener. Hver optræden honoreres med ca. 1.700 kroner. Det viser tal fra Forfatternes Forvaltningsselskab, som har overtaget arbejdet fra Dansk Forfatterforening med individuel fordeling af midler fra Copydans Verdens TV.

En optræden kan være en oplæsning, men også et interview om ens forfatterskab eller seneste værk, eller det kan være en kommentar i forbindelse med et aktuelt tema, man som forfatter har beskæftiget sig med.

Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) overvåger en lang række tv-kanaler – tre ansatte ser 150 timers tv om måneden – og de fanger størstedelen af alle indslag med navngivne forfattere. Omkostningerne deles med UBVA og Danske Skønlitterære Forfattere. Medieovervågningen omfatter ikke TV2’s lokalstationer og heller ikke DR’s radioprogrammer. Derfor bør den enkelte selv notere dato, tidspunkt, medie og programmets navn og sende oplysningerne ind til FFS (svh@forfatterselskabet.dk).

Midlerne i Copydan Verdens TV stammer ikke fra DR eller TV2, men fra kabeludbyderne, f.eks. Stofa og YouSee, som betaler vederlag for ophavsrettigheder, der sendes ud via deres kabler. Tidligere blev pengene samlet i Autorkontoen og afsat til kollektive kulturelle og sociale formål, men et EU-direktiv implementeret i lovgivningen fra 2016 kræver, at midlerne så vidt muligt skal fordeles individuelt. Ti procent af et års midler må dog stadig placeres i Autorkontoen, hvilket betyder, at den også består i fremtiden.

Et beløb pr. optræden

Det har været kompliceret at finde metoder til monitorering og fordeling af pengene, men nu ligger det fast, at der udbetales et beløb pr. optræden. Beløbet vil svinge fra år til år, afhængigt af hvor mange der optræder, og hvor mange der reelt registreres.

Og hvis du nu kommer i tanke om, at du var i fjernsyn eller radio i løbet af 2018, 2017 og 2016, så kan du stadig nå at få penge. Der er nemlig hensat penge til krav, der går tre år tilbage – du kan altså stadig nå det, men husk, at ikke alle radio- og tv-stationer er en del af aftalen. Små, lokale radiostationer er f.eks. ikke. Restbeløbet fra denne pulje går også videre til Autorkontoen. ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte