Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2019

Nordisk fællesskab

Hvad sker der med bogmarkedet, når Amazon kommer? Hvor er biblioteket på vej hen?
Syv nordiske landes forfatter- og oversætterforeninger mødtes, udvekslede og diskuterede i Danmark.

Af Lene Møller Jørgensen

Der var opmuntrende toner, og der var ildevarslende toner, da finske, islandske, færøske, danske, norske, grønlandske og svenske forfattere og oversættere mødte til plenarforsamling over to dage på Schæffergården i Jægersborg ved København. Nordisk Forfatter- og Oversætterråd (NFOR) mødes hvert andet år, og værtslandet sætter en dagsorden med oplæg og emner, som har betydning i alle landene. I år er hundredåret for det første møde, som også fandt sted i Danmark.

Først og fremmest var der konsensus i samlingen om, at det er væsentligt og givende at mødes på tværs af grænser i Norden.

”Vi har stort udbytte ud af det – for selvom vi geografisk og kulturelt ligger tæt på hinanden, så ved vi ikke alverden om, hvad der rører sig i bogbranchen hos vores naboer. Det er lærerigt og gør os også stærkere at udveksle erfaringer,” siger Mari Moen Holsve. Hun er forfatter og oversætter og næstformand i den norske børne- og ungdomsforfatterforening, som er en selvstændig forening i Norge. Hun er vendt hjem med ny viden og flere emner, som hun og hendes forening vil se nærmere på.

”Især blev jeg inspireret af foredraget om bibliotekets udvikling i Norden,” siger hun.

Nationale strategier

Jens Thorhauge er konsulent med biblioteker som speciale og er tidligere direktør for henholdsvis Styrelsen for Bibliotek og Medier og Danmarks Biblioteksforening. Han slog fast, hvor mange fælles grundtræk og værdier der er i den nordiske biblioteksverden. Den nationale strategi for biblioteket i Norden er på mange måder ens, men har dog også forskelle.

I Danmark understreges det, at biblioteket er til for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Norge har fokus på biblioteket som en uafhængig mødeplads for offentlig debat, Sverige fremhæver demokratisk samfundsudvikling og fremme af litteraturen, mens finnerne lægger vægt på livslang læring og lige adgang til litteratur og kultur.

Jens Thorhauge bidrog både med negative og opmuntrerende toner på mødet. Vi begynder med det sure – nedgang af bogudlån. Mere og mere fokus på andre aktiviteter end læsning og litteratur på biblioteket er nemlig også en fælles nordisk udvikling.

Back to basis

I Norden har Norge det laveste udlån, mens Finland har det højeste. Danmark har det højeste antal besøgende, formentlig fordi de danske biblioteker har lavet de mest radikale ændringer med nye tilbud på bibliotekerne i forhold til det øvrige Norden, ifølge Jens Thorhauge. De nye tilbud omfatter kurser i sundhed, yoga, fødselsforberedelse, it, m.m., men også læse- og lektiecaféer, læsecirkler. Læsning er blevet en social ting – vi læser sammen med andre.

Og Jens Thorhauge havde flere postive tegn på blokken:

”Det er en tendens i hele Norden, at bogen er på vej tilbage. Samtidig har litteraturformidlingen fået en revival. Bibliotekerne har besindet sig, så at sige, og er på vej back to basis, og fokus er igen i høj grad på læsning, og udlån af fysiske bøger er altså stadig den største aktivitet på biblioteket,” siger han.

Og på det seneste møde for Nordens bibliotekschefer i år var der enighed om en fælles indsats for børns læsning.

Amazon kommer!

Rygterne siger, at den amerikanske internetgigant Amazon er på vej til Danmark og resten af Norden. Og med små sprog og små bogmarkeder er Norden meget sårbar over for den pengestærke mastodont.

Nicola Solomon er jurist og administrerende direktør i The Society of Authors, den britiske forfatterforening, som tæller over 10.000 medlemmer, illustratorer, oversættere og forfattere inden for alle genrer. Hun besøgte den nordiske samling for at fortælle om de britiske forfatteres erfaringer med Amazon, der kom til Storbritannien i 2012.

”Amazon er udgiver, boghandler, antikvariat; Amazon er alt. Og Amazon ønsker ikke at dominere markedet, Amazon ønsker at være markedet,” siger Nicola Solomon. Efter seks år har Amazon sat sig på 90 procent af e-bogsmarkedet og 35 procent af papirbogsmarkedet i Storbritannien.

Uretfærdig konkurrence

Amazons succes handler om lave priser, gratis og lynhurtig levering – ofte samme dag, ofte inden for to timer – og om et kæmpe udbud.

”Amazon er så stor, at den har råd til unfair konkurrence,” siger hun og nævner også algoritmerne, som sørger for, at bestsellerbøger ligger forrest og sælges i tusindtal til spotpriser, mens mellembøgerne ligger gemt bag de andre og har en fast og højere pris.

”Hvis en lille boghandel vil holde udsalg og annoncere med gode priser på åbningsdagen, finder Amazons overvågning udsalget – og matcher straks prisen,” fortæller direktøren for den britiske forfatterforening.

Nicola Solomon rådede de nordiske forfatter- og oversætterforeninger til at lade være med at forsøge at konkurrere på prisen, at satse på forbrugerbevidsthed og forbrugerloyalitet, at kræve statslige indgreb og stå sammen i en nordisk aktion.

De norske, finske, islandske og svenske foreninger har ganske mange medlemmer, mens Færøerne har én fælles forening med 100 medlemmer, og den grønlandske forening har 50-60 medlemmer. ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte