Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2019

Ud af huset – rundt i landet

S-styrelsens årlige ud-af-huset-møde blev holdt dette efterår på Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet i Farsø i Himmerland. Formålet er at møde medlemmerne, hvor de er, fortælle om aktiviteter i S-gruppen, i Dansk Forfatterforening og også at udveksle faglige ideer og erfaringer.

Den første del af mødet var åbent for offentligheden og tiltrak 15-20 lokale litteraturnørder ud over 15 forfattere fra Forfatterforeningen inklusive de fire tilrejsende fra S-styrelsen. En række forfattere, Susanne V. Knudsen, Per Gammelgaard, Pia Grandjean, Gitte Thorhauge og Helle Bengtsson, læste op af deres tekster, godbidder om livet på landet, om den fremmede nabo, dronning og valkyrier, onkels lampe og livets afslutning. Teksterne inspirerede til en livlig dialog om kreativ skriveproces og tidens autofiktive strømning.

Anden del af mødet var uden tilhørere og kun for DFF-medlemmer, og der fortalte Pia Grandjean om det hedengangne Jyllands Forfattere, kraftcenteret på Hald med Peter Seeberg som ildsjæl. Det var en vision om et  Jysk  Akademi og litterære projekter i landsbyer på Mors, hvor forfattere mødtes i hjemlige omgivelser til samvær og gensidig inspiration.

Det blev fremhævet i løbet af eftermiddagen, at en af de vigtigste årsager til at være medlem af DFF er at være en del af et stort litterært fællesskab med historiske rødder. Kurser, især på Hald, og også mulighed for juridisk bistand er afgørende. Flere udtrykte ærgrelse over, at DFF’s udmeldelse af Dansk Kunstnerråd har medført, at forfattere ikke længere kan søge legatophold på Klitgården i Skagen.  S-styrelsen og DFF i øvrigt blev også opfordret til at overveje at:

※ tiltrække flere provinsforfattere som aktive i styrende organer gennem bedre dækning af udgifter til rejse og ophold

※ lægge flere møder (også årsmødet) og kurser i provinsen

※ støtte/arrangere medlemsrejser med litterært sigte til udlandet.

I skumringstimen oven på en bid brød drog hver til sit; der er et stykke vej til Aalborg, Hurup, Mors og Hjørring.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte