Find oversætter

Om gruppen

Velkommen til De Skønlitteræres gruppeside. Den skønlitterære gruppe er landets største forum for professionelle, skønlitterære forfattere.

Politisk og socialt arbejde

Vi lever i en tid, hvor bogen sælger godt, men mange forfattere oplever en faldende indtjening. Markedet udvikler sig heftigt i disse år med frie bogpriser, digitale udgivelser, nye formater og færre indkøb fra bibliotekerne. Både forlag og boghandlere er økonomisk trængte – og vi vil gøre meget for, at det ikke går ud over os forfattere.

Vi repræsenterer De Skønlitterære i DFFs hovedbestyrelse og sidder med ved bordet, når der forhandles biblioteks­afgift, udpeges udvalgsmedlemmer, fordeles midler osv. Samtidig arbejder vi på tværs af foreningens grupper, fordi vi kan se fordelene ved at stå sammen. Via Dansk Kunstnerråd samarbejder vi også med andre kunstnerorganisationer, ligesom vi hvert år mødes med forfatterforeningerne i de nordiske lande for at hente inspiration. Gennem vores engagement i de mange interne og eksterne udvalg får vi ting til at ske i og uden for foreningen.

Desuden holder vi dig løbende orienteret om ansøgningsfrister til legater, skriverefugier m.m. i vores nyhedsbrev og på gruppens lukkede facebookside.

 

Kurser, inspiration og litterært netværk

I S-gruppen har du rig lejlighed til at blive klogere, få inspiration og møde kolleger. Vi er naturligvis repræsenteret i DFFs kursusudvalg, hvor vi er med til at sikre, at foreningen udbyder kurser, som dækker netop de emner, der optager vores medlemmer. Herudover har vi faste indslag som fyraftensmøder om alt fra kontraktforhandling til skriveblokering, samt Kreativ Proces, hvor en erfaren forfatter fortæller om sin tilgang til skrivearbejdet, og Ind i værkstedet, hvor du kan få og give sparring på egne og kollegers tekster. Vi vil gerne inspirere dig, og derfor vil vi altid gerne høre fra dig, hvis du har en god idé til et arrangement eller tiltag.

Endelig holder vi fester kun for skønlitterære forfattere og sammen med de andre grupper, og hvert år inviterer vi de nye debutanter sammen, så de kan lære foreningen og hinanden at kende.

 

Få indflydelse

Gruppens øverste organ er Årsmødet, som afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mød op og vær med til at præge, hvad vi fokuserer på i det kommende år! Sidder du med et konkret ønske, en idé til et fyraftensemne eller en udfordring, som du mener, at vi kan være med til at løse, kan du kontakte S-gruppens formand, Stephanie Caruana, her.

Vedtægter

Se S-gruppens vedtægter her.

Hvad foregår der i S-gruppen

Pjece med årets vigtigste aktiviteter https://danskforfatterforening.dk/s-gruppen/aarets-gang-i-forfatterforeningen-og-den-skoenlitteraere-gruppe/

Kontakt gruppeformanden

S-gruppens formand er Stephanie Caruana, og hende kan du kontakte her.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte