Find oversætter

Generalforsamling 2019

Varsel og frister

Den 10. januar 2019 er der frist for at indsende forslag til vedtægtsændringer, og den 10. februar 2019 er der frist for at indsende øvrige forslag til behandling på Dansk Forfatterforenings generalforsamling den 27. april 2019 kl. 15 i Strandgade 6, Kbh K.  Forslag kan sendes til Formand Morten Visby på formand@danskforfatterforening.dk

Ønsker du at stille op til valg?

Hvad enten du ønsker at stille op til 1 af de 5 bestyrelsesposter eller hvervet som formand, så skal du fremsende følgende:

 • 3 linjers elevatorpitch i jeg-form (dog MAX 250 tegn inkl. mellemrum) om dig selv, hvorfor du mener, at du kan gøre en forskel, og hvorfor medlemmerne skal stemme på dig. (Dette bruges som intro på hjemmesiden og til det fysiske valgbrev til afstemningen i USF-kuverter.)
 • 1 foto til hjemmesiden (i høj opløsning vedhæftet som jpg) som du har ret til at bruge + husk at medsende navn på fotograf, der skal krediteres.
 • 1 uddybende tekst om dine bevæggrunde for at stille op, visioner mv. (Husk underoverskifter). Teksten må max fylde 2000 tegn. inkl. mellemrum, og skal som minimum svare på disse 4 spørgsmål (max 500 tegn pr. spørgsmål):
  Hvad er dit overordnede mål med at engagere dig i bestyrelsesarbejdet?
  Hvor er foreningen særlig stærk i din optik?
  Hvad kunne foreningen efter din mening gøre bedre?
  Hvad oplever du som værende de største udfordringer for bogbranchen pt.?

Nederst linker vi ind til din personlige DFF-hjemmesideprofil, hvor folk kan læse om udgivelser mv. Det er derfor en god ide, at du også sørger for, at din hjemmesideprofil er opdateret.

Det er muligt at stille op helt frem til punktet valg på generalforsamlingen. Men af hensyn til præsentation af dit kandidatur på hjemmesiden, hører vi meget gerne fra dig senest den 22. april 2019 med ovenstående opstillingsmateriale.
Kontakt Anna Ida Häggquist på mail: assistance@danskforfatterforening.dk

Transparent demokratisk kultur – notat vedtaget af HB den 19.08.15
Hovedbestyrelsen opfordrer til, at så mange så muligt, så bredt som muligt fra alle faggrupper, interessegrupper og ikke organiseret i gruppe stiller op. Man er altid velkommen til at opfordre medlemmer til at stille op – unge såvel som gamle, helt nye såvel som ganske garvede i foreningen.

Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 formand, der er valgt direkte af hele foreningen ved urafstemning, og 5 faggrupperepræsentanter, der er valgt af deres styrelse. Ved foreningens samlede fælles urafstemning vælges de 5 øvrige medlemmer, derudover vælges op til 2 suppleanter. Dvs. man ved dette valg stiller op som repræsentant for hele foreningen og ikke for sin egen gruppe. Vi opfordrer til, at man afholder sig fra at anbefale nogen frem for andre i valgkampen, hvis man sidder i hovedbestyrelsen, en styrelse eller et udvalg, man er dog i sagens natur mere end velkommen til at føre sin egen valgkamp!

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte