Find oversætter

Generalforsamling 2019

Materialer og bilag til generalforsamling 2019

Indkaldelse og dagsorden 

Formandens årsberetning

Kassererens beretning

Kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet 2018

Regnskab 2018 og forslag til budget 2019

Forslag til vedtægtsændringer (behandlet på generalforsamlingen den 27. april 2019 og vedtaget ved urafstemning efterfølgende i juni 2019)

Dansk Forfatterforenings nuværende vedtægter (opdateret i juni 2019)

Gennemsigtighedsrapport 2018 (godkendt på generalforsamlingen den 27. april 2019)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler 2019 (godkendt på generalforsamlingen den 27. april 2019)

Valg 2019

8 kandidater konkurrerer om 5 pladser i bestyrelsen.  I menuen til højre finder du de opstillede og deres motivationer for at stille op.

Som ordinært medlem af foreningen vil du modtage valgmateriale med stemmeseddel til bestyrelsesvalg og blanket til afstemning om vedtægtsændringer med fysisk post medio maj.  Vi håber på en høj stemmeprocent og vil bede dig om at returnere de udfyldte stemmesedler hurtigst muligt. Stemmesedlen returneres i den vedlagte svarkuvert, som ikke skal frankeres. Da afstemningen er anonym, skal der heller ikke skrives afsender på kuverten. Stemmesedlen skal være foreningen i hænde senest torsdag d. 30. maj med morgenposten for at komme med i optællingen. Portofri forsendelse kan tage op til 8 dage, så send gerne stemmesedlen med det samme.

Det var muligt at stille op frem til punktet “valg” på generalforsamlingen den 27. april 2019.

Transparent demokratisk kultur – notat vedtaget af HB den 19.08.15
Hovedbestyrelsen opfordrer til, at så mange så muligt, så bredt som muligt fra alle faggrupper, interessegrupper og ikke organiseret i gruppe stiller op. Man er altid velkommen til at opfordre medlemmer til at stille op – unge såvel som gamle, helt nye såvel som ganske garvede i foreningen.

Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 formand, der er valgt direkte af hele foreningen ved urafstemning, og 5 faggrupperepræsentanter, der er valgt af deres respektive grupper. Ved foreningens samlede fælles urafstemning vælges de 5 øvrige medlemmer, derudover vælges op til 2 suppleanter. Dvs. man ved dette valg stiller op som repræsentant for hele foreningen og ikke for sin egen gruppe. Vi opfordrer til, at man afholder sig fra at anbefale nogen frem for andre i valgkampen, hvis man sidder i hovedbestyrelsen, en styrelse eller et udvalg, man er dog i sagens natur mere end velkommen til at føre sin egen valgkamp!

Dansk Forfatterforenings vedtægter kan du finde her.

 

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte