Karin Kryger

Sidst opdateret: 16. september 2022
Karin Kryger

Beskrivelse:

mag.art. i kunsthistorie. Københavns Universitets guldmedalje 1977. Har været ansat i Københavns Kommune og på Nationalmuseet som gravminderegistrator og var i en årrække redaktør ved Nationalmuseets værk Danmarks Kirker.

Karin Kryger arbejder på en biografi om arkitekten H.B. Storck samt med redigeringen af nu afdøde forskningsbibliotekar Emma Sallings bog om Kunstakademiets samlinger fra 1754-1857.

Har i 2021 sammen med Vibeke Winge publiceret en transskribering af en fortegnelse over billedhuggeren Johannes Wiedewelts arbejder, der er på Det Kongelige Bibliotek. Projektet er et finasieret af Ny Carlsberg Fondet og er digitalt publiceret i serien Kilder til Dansk Kunsthistorie https://www.ktdk.dk/

Karin Kryger har publiceret bøger og artikler om gravminder, kirkegårdskultur og billedhuggerkunst, kirkekunst og restaureringshistorie, bl.a. Allegori og Borgerdyd (1985), Frihedsstøtten (1986) og Tranquebar kirkegårde og gravminder 2002, (sammen med Lisbeth Gasparski), Gudsfrygt, bøn og omvendelse. Billedsproget i københavnske alterpartier fra 1700-tallet, Kbh. 2010 (sammen med Ole Nørlyng); Mindelunden ved Jægerspris Slot, Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris, 2012.

Har redigeret værket Danske Kongegrave, der udkom 6. november 2014.

Karin Kryger holder foredrag inden for emnerne danske kongegrave, barok og nyklassicistisk skulptur, billedhuggeren Johannes Wiedewelt, gravmindekunst, kirkegårdskultur, kirkegårde og gravminder i Tranquebar, restaureringshistorie og historicisme.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Nivåvænge 32, 2990 Nivå Land: Danmark Mobil: 4520913290 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Online Referencer:

Udgivelser

Andre projekter

Lavet i:

Flere udgivelser

Seneste udgivelse:

(Sammen med Vibeke Winge) Johannes Wiedewelts Nachricht, transskribering af manuskript på Det Kongelige Bibliotek. Digital udgivelse. https://www.ktdk.dk/  2021.

”Skovshoved Kirke – Sømærke og Fiskernes Kirke. Skønvirkekirken mellem historicisme og neoklassicisme”, Architectura 41, 2019, 6-39. Udgivet som særtryk i 2020 af Skovshoved Kirke.

”Et lille causeri om usædvanlige kongelige Begravelser” Kirkegårdskultur 2018-19.

Gravskrift eller ? Kirkegårdens betydning og fremtid, (sammen med syv andre) Vejle 2017.

Grøfter, Tjørn og æbletræer. Holder Johan Exners opfattelse af den danske middelalderkirkegård?”, Kirkegårdskultur 2015-16, 16-33.

 

Danske Kongegrave se http://www.mtp.hum.ku.dk/rwfolder/mtp/pdfs/Danske%20Kongegrave_hjemmeside.pdf
Forlag: Museum Tusculanum Udgivelsesår: 2014

9 kapitler til værket Danske Kongegrave samt redigering af hele værket (64 kapitler), Kbh. 2014
Se pressemeddelelse nederst på siden!

“Løven og hesten i Kongens Have”, SFINX, 2014 nr. 4.

”Herkulespavillonen – en dekoration i Kongens Have”, SFINX, 2014 nr. 1.

”Les tombeaux royaux danois du XVIIIe siécle: divinistion des souverains au temps de la monrchie absolue”, Les Funéraies princières en europe XVIe-XVIIIe siècle. 2 Apothéoses Monumental, ed. Juliusz A. Chroscicki, Mark Hengerer et Gérard Sabatier, Paris 2013.

”Historiske Mindemærker – Kornerup og Kirkerestaureringen”, Jacob Kornerup – maler, arkæolog & konservator, (red. Mette Høy og Michael Andersen), Roskilde 2013, 205-221.

””The Danish Royal Tombs project””, Monuments and Monumentality (red. Michael Penman), Froe, Somerset 2013, 45-54.

Mindelunden ved Jægerspris Slot, Jægerspris 2012.

Gudsfrygt, Bøn og Omvendelse, Billedsproget i københavnske alterpartier fra 1700-tallet, Kbh. 2010 (sammen med Ole Nørlyng).

Ordrupvej. Fra Øresund til Jægersborg. En vejkrønike. Kbh. 2010 (sammen med Niels Nørgaard).

”Den udenbys kirkegård – Fra Nilens vestbred til Assistenskirkegården i Odense”, Kirkegårdskultur 2010-11,43-56.

”Skulpturerne i Brede Allé, Fredensborg Slotshave. Tidligere og kommende istandsættelser af Johannes Wiedewelts skulpturelle udsmykning fra 1760’erne”, Architectura 32, 2010 (sammen med Mette Marciniak).

”Hvordan forsvandt Christen Waages gravmæle af Johannes Wiedewelt på Assistens Kirkegård?”, Kirkegårdskultur 2009-10, Jelling 2009,47-56.

”Wiedewelt and Allegory”, Acta Hyperborea 2009, Kbh. 2009, 113-126.

”Wiedewelt the Satirical Dane”, Acta Hyperborea 2009, Kbh. 2009, 275-308.

Johan Christoph Petzoldt. En desillusioneret lærd kunstner mellem rokoko og nyklassicisme. Udstillingskatalog. Sammen med Hanne Erlandsen. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2009.

”Sct. Nicolai Kirke i 1800-tallet”, Svendborg Sct. Nicolai (Kaare Lund Rasmussen red.) Svendborg 2008.

”The funeral stele of Brøndsted at the Copenhagen Assistens Cemetery”, Peter Oluf Brøndsted (1780-1842) A Danish Classicist in his European Context, (Bodil Bundgaard Rasmussen, Jørgen Steen Jensen, John Lund & Michael Märcher red.) Historisk-Filosofiske Skrifter 31, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Cph. 2008.

”Regensprovst A.C. Hviids Gravminde på Assistens Kirkegård. Et forsvundet gravminde af Nicolai Dajon”, Kirkegårdskultur 2007-08, 45-56. Jelling 2007.

Kongen og Hofbilledhuggeren. Skabelsen af en landsfader. Didrick Gerckens arbejder for Kongehuset. Sammen med Hanne Erlandsen. Udstillingskatalog. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2007.

Under tamarintræets skygge og blandt røde myrer hviler fru Heitmann, En nyfunden gravsten af Andreas Weidenhaupt, Festskrift i anledning af Kjeld de fine Lichts 75 års fødselsdag. Kbh. 2006.

”The churches of Tranquebar”, Halle and the beginning of Protestant Christianity in India, (red. Andreas Gross, Y. Vincent Kumaradoss, Heike Liebau) I, 229-265, Halle, 2006. Denne artikel er bearbejdet i en dansk udgave i Architectura 2007.

”Trankebars missionshistorie. En skruedaler fortælle”r. NYT (Nationalmuseet) nr. 112, september-oktober-november 2006, 31-33.

””Dødeboligens arkitektur og ornamenter – fra Makro – til Miniboliger”, Kirkegårdskultur 2005, 46-59.

”Kun den som er glemt er død” (artikel om Siegfried Wagners gravmæler), Billedhuggerne Olga og Siegfried Wagner, Vejen Kunstmuseum 2005

”Søvant Hans Peter Johansen af Skovshoved” (artikel om gravmæle på kirkegården i Charlotte Amalie), Sognebladet Skovshoved Avis, juni-juli-august 2005.

Et lille Christiansborg på Nørrebro. Schioldanns Stiftelse i 100 år”, Historiske Meddelelser om København, Kbh. 2004.

Tegninger efter afstøbninger”, Spejlinger i gips, Charlottenborg, Kbh. 2004.

”Meldahls Æra? ’Græsk Stil’ eller ’Alle fortidens Stilarter’. Arkitektur i anden halvdel af 1800-tallet”, i Kunstakademiet 1754-2004, Kbh. 2004, 186-253.

”Julianehøj and the memorial grove at Jægerspris. Research into and interpretations of Julianehøj and the Nordic monuments to worthy Danes from the creation of the grove to the present day”. Acta Hyperborea 2003.

”En flittig og energisk skovserpige”, Skovshoved Avis, august 2003, (om billedkunstneren Vivian Rose og skulpturen Skovserpige på Strandvejen i Skovshoved).

Tranquebar – Kirkegårde og Gravminder, (sammen med Lisbeth Gasparski), Kbh. 2002. (En engelsk version af bogen er udkommet september 2003)

Vor Frue Kirke Odense. (Vejledning for besøgende, sammen med Hugo Johannsen). Herning 2002.

“Odense Bys Kirkegårde”, Danmarks Kirker, Odense amt, hefte 17, (red.), Herning 2000.

“Kirkegårde og gravminder i Tranquebar – realiseringen af et projekt”, i Kirkegårdskultur, 1999, 38-51.

“Erik Pauelsens levnedsløb og hans norske rejse” (Erik Pauelsens lifetime and his Norwegian journey), i Grumme Pragt, Erik Pauelsens Norgesrejse 1788, Vestsjæl-lands Kunstmuseum, 1999, 23-38.

“S. Hans Kirke Odense”, Danmarks Kirker Odense amt, hæfte 13-15 (red. sammen med Hugo Johannsen og Birgitte Bøggild Johannsen), Herning 1999.

“Jødisk gravmælekunst i Danmark”, Dansk Jødisk Kunst, red. Mirjam Gelfer Jørgensen. 1999, s. 229-263. Også udkommet på engelsk.

“Vor Frue Kirke Odense”, Danmarks Kirker Odense amt, hæfte 11-12, (red. sammen med Hugo Johannsen), Herning 1998.

“Et skønt og behageligt dødshvilested – Fra gravkamrenes dystre mørke til Dødens blomstrende haver”, Helsingør Stiftsbog, Herning 1996.

“Nogle gravmæler i Dansk Ostindien – og et par stykker i København”, Søfart politik identitet tilegnet Ole Feldbæk, Kbh. 1996.

“Et palads ved Søbredden”. H.B. Storcks italienske sværmerier, Dydens Løn, Soldenfeldts Stiftelse 1894-1994, Kbh. 1994, s. 37-57.

“Dyderne på Soldenfeldts Stiftelse”, Det ikonographiske Blik, festskrift til Ulla Haastrup, Kbh. 1993, s. 165-174.

Artikler til Weilbachs Kunstnerleksikon (især om billed¬huggere og arkitekter), 1994-1998.

“Det gode minde – det gode gravminde”. Indledningsartikel i: Nye gravminder, rapport om Foreningen for Kirkegårdskulturs konkurrence om nye gravminder 1990, Red. Karin Kryger, Herning 1992.

“Dansk identitet i nyklassicistisk kunst”. Dansk Identitetshistorie, bd. 1, København 1991 s. 231-424.

”H.B. Storck”, Forskning og Samfund nr. 5 1991.

“Gravmælet over Frierdrich Ernst Johann von Ohlrogge af H.E. Freund”, Helsingør kirkegård, Helsingør 1990.

“Der Löwe und der Pherd in Rosenburger Garten”, Acta Hyperborea 2, Kbh. 1990.

“Det nationale monument, enevældig magtdemonstration – borgerlig solidaritet”, Forblommet antik, studier tilegnede Hakon Lund på hans 60-års fødselsdag, Kbh. 1989.

12 katalogartikler til udstillingskataloget La révolution Française et l’Europe 1789-1799, Paris 1989.

Frihedsstøtten på Sengeløse kirkegård, Historisk Samfund for Høje Taastrup, Kbh. 1989.

“Johannes Wiedewelt” i McMillans Art Dictionary, London, 1988.

“Frihedsstøtten; C.W. Eckersbergs En hentydning til stavnsbåndets Løs¬ning” og “Kvinderne bag mændene bag Stavnsbåndet”. På Herrens Mark, stavnsbunden eller fri? Udstillingskatalog til stavnsbåndsudstillingen i Brede, 1988.

“Om frihed, ejendom og borgerlig solidaritet”, filmprogrammet til Niels Wests film Fejemanden og frihedsstøtten, Kbh. 1988.

Frihedsstøtten, Odense 1986.

Allegori og Borgerdyd, Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark, København 1985.
“Wiedewelt og allegorien” og “Wiedewelt, et forsøg på en personkarakteristik”, Johannes Wiedewelt, udstillingskatalog, Sophienholm, 1985.

“Den hellige Familie, den ideale familie”. ICO ,1. 1985.

“Rumudsmykning, stil. Hellig Tre Kongers kapel”. Danske Kalkmalerier. Gotikken. København 1985.

“Ukristelige gravmæler”. Kirkehistoriske Samlinger, 1983-84.

“Der Philosoph, ein raffaeliches Motiv in Wiedewelts Werk”, Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art, no. 9, 1984.

Artiklerne om “H.B. Storck” og “Andreas Weidenhaupt” til Dansk biografisk Leksikon, 3. udgave.

“Johannes Wiedewelts monumenter på Assistens kirkegård”, Cras XXXV, 1983.

“Kirkegårdsmonumenter. En truet kunstgren”. Menigheds¬råde¬nes Blad, Marts-April 1982.

“Gravkapellet i Karise og dets sarkofager”. Architectura, 2, 1982.

“Die Restaurierung der Kirche zu Venge. Der Sieg einer Gemeinde über die Behörden.“ Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art, 7,1980.

Dänische Holzschnitzkunst. Ausstellung von 26 Bildtafeln, København 1981.

“Tanker ved en kirkegårdsregistrant”. Vore kirkegårde, Horsens 1979.

“Jesus i Skole”. Kristusfremstillinger. Foredrag holdt ved det 5. nordiske symposium for ikonografiske studier på Fuglsang 29 aug.-3 sept. 1976. København 1980

“Middelalderens bemalede skulptur i Danmark”. Hikuin 3, 1977. (Trykt i populær form i Skalk, 1976).

Anmeldelser:
Johannes Stræde, Kirkegårdsvandring, Herning 2008, Skovshoved Avis September 2008.

James Stevens Curl (ed.), Kensal Green Cemetery, 2002, Landskab, december 2002.

James Stevens Curl, Oxford Dictionary of Architecture, 1999, Arkitekten, december 1999.
Lisbeth Smedegaard Andersen: Mytens forladte Huse, Kirke¬kunst i Danmark efter 1945, Jyllandsposten 7. september 1999.

Johannes Oehme: Das Kind im 18. Jahrhundert. Beiträge zu Sozialgeschichte des Kindes. Documenta Paediatrica, Band 16, Lü¬beck 1988. Medical History, 1989.

Allan Tønnesen: Herunder Hviler, Frederiksberg 1998, Folk og Kultur, 1999.

Axel Bolvig: Bondens Billeder. Om kirker og kunst i dansk senmiddelalder, Kbh. 1994. Historisk Tidsskrift 1995.

Claus Bjørn: C.D. Reventlow, Kbh. 1992, Historisk Tids¬skrift, 1993.

Istedløven, red. Bjørn Poulsen og Ulrich Schulte-Wülwer, 1993, Historisk Tidsskrift, 1994.)

Torben Holck Colding: Miniature- og Emalie¬maleri i Dan¬mark 1606-1850, Kbh. 1991 og Ellen Poulsen: Jens Juel, Kbh. 1991. Fortid og Nutid, 4, 1991.

Jens Holmgaard: Alt på sin rette plads. Afhandlinger om konjunkturer, statsfinan-ser og reformer i Danmark i 1700-tallet. Viborg 1990. Fortid og Nutid, 2, 1991.

Lisbeth Smedegaard Andersen: Rembrandt – en moderne forkynder, Kbh. 1991. Skovshoved Avis, nr. 26, juni 1991.

Danmarks Kirker, København hefte 28-29 (Frederikskirken). Historiske Meddelelser om København, 1988.

Danmarks Kirker, København hefte 20-25 (Vartov kirke, Christianskirken, kirkerne på Slotsholmen). Historiske Meddelelser om København, 1984.

Siegrun Fernlund: Kyrkorivninger og Kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, Lund, 1982. Ico 1983.

Publikationer under udarbejdelse:

Redigering af Emma Sallings bog om Kunstakademiets Samlinger 1754-1857.
Afhandling om H.B. Storck.