Find oversætter

Nye modelaftaler med Gyldendal og Gutkind

Dansk Forfatterforening kan hermed præsentere hele to nye kontraktaftaler med forlagene Gyldendal og Gutkind. Der er tale om modelkontrakter for forfattere, dvs. at forlagene er forpligtet til som minimum at tilbyde forfatterne i de pågældende genrer disse vilkår, men forfatterne kan stadig forhandle individuelt om bedre betingelser.

Det skal understreges, at forlagskontrakternes omfang ift. rettighedsoverdragelse er afbalanceret ift. de økonomiske vilkår herunder ikke mindst garanterede forskud på royalties

2. juli 2020

Kontrakterne, som også er tiltrådt af Danske Skønlitterære Forfattere, er meget forskellige og afspejler forskellige behov og strategier hos de to forlag, men i begge tilfælde har der været tale om konstruktive samarbejder om at finde den helt grundlæggende balance mellem markedets realiteter og rimelige vilkår for forfatterne.

I forfatterforeningen betragter vi begge modelkontrakter som et afgørende skridt til mere ordnede forhold på bogmarkedet. At vi på denne måde må operere med forskellige modelkontrakter, er dybest set udtryk for de sprængte forhold i forlagsbranchen, hvor forfatterforeningen af konkurrenceretslige årsager ikke kan forhandle bindende standardaftaler med en central forlæggerorganisation. Men det er også udtryk for, at vi godt kan finde ud af at tilbyde moderne, velafbalancerede og rimelige modelkontrakter til indbyrdes forskellige aktører på et sammensat og dynamisk bogmarked. Det er et vigtigt signal til alle danske forlag, at man altså ikke behøver skrue tiden tilbage til faste bogpriser og standardaftaler for at få mere fair og gennemskuelige kontraktforhold. Gutkind, Gyldendal og forfatterforeningerne kan godt finde ud af det på moderne vilkår.

I forhold til de gamle normalkontrakter indeholder begge modelaftaler, at forlagene ved udgivelsen ønsker at råde over en større buket af rettigheder, som forlaget kun muligvis vil udnytte, hvis lejligheden byder sig. Dette kan være med til at retfærdiggøre en større markedsføringsindsats fra forlagets side. Vi har udtrykt over for forlagene, at dette kun vil øge forventningerne hos forfatterne til forlagenes indsats for salg af rettigheder til bl.a. udlandet og filmproduktion. Udnyttes rettighederne ikke, kan de efter specifikke frister nemt opsiges og gå tilbage til forfatteren.

 

Der er flere væsentlige fordele for forfatterne ved begge kontrakter. Den nye Gyldendal-kontrakt cementerer for eksempel, at overgangen til nettopriser skal modsvares af højere royalties til forfatterne. Generelt er royaltytrapperne blevet forbedret, bl.a. med indførelse af en 50 % sats på ebøger. Ved manglende udnyttelse kan rettighederne gå tilbage trinvist efter hhv. 1 eller 4 år, og generelt kan hele kontrakten opsiges efter 7 år, såfremt royaltyindtægterne er under et minimumsbeløb.

Denne ret til at tilbagekalde rettighederne er endnu stærkere i Gutkind-kontrakten, som har en betingelsesløs ret til at opsige kontrakten og få alle rettigheder tilbage efter syv år. Til gengæld er royaltysatserne i højere grad overladt til individuel forhandling, dog garanterer Gutkind mindst 25 % i royalty af nettoprisen på partisalg. Begge kontrakter indeholder også mere tidssvarende og gennemskuelige bestemmelser om antologibrug samt bedre vilkår for lydbogsrettighederne.

Foreningens formand og jurist glæder sig til at informere mere om kontrakterne efter sommerferien.

Se Gyldendal-aftalen her: Gyldendal

Se Gutkind-afalen her: Gutkind

 

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte