Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2019

Mød en mester

Kursustilbuddet ”Masterclass” bliver til ”Mød en mester”, men konceptet er det samme – en lille gruppe forfattere får mulighed for at møde en fremtrædende kollega.

Af Lene Møller Jørgensen

Linn Ullmann var den første besøgende mester, og siden er Erlend Loe, Ian Rankin, Sjón, Siri Hustvedt og mange andre kommet forbi Dansk For- fatterforening til en tre timer lang og intens seance. Det er ikke tekstnær læsning eller undervisning, og derfor har kursussekretær Anne-Sophie Lunding-Sørensen besluttet, at navnet skal ændres til Mød en mester.” Formatet er det samme – en dyb, faglig og kollegial udveksling med tid og plads,” siger hun. Tilbuddet kræver en begrundet ansøgning, der fortæller, hvorfor man er interesseret  i at møde forfatteren, og kun otte optages.

Da Linn Ullmann var i Dansk Forfatterforening for nogle år siden, havde de otte forfattere på mødet et tematisk fællesskab omkring familie, som de hver især skrev på, ligesom Linn Ullmann havde gjort det i De urolige. ”’Mød en mester’  er  en  meget  præcis  titel, for det er det, der foregår – en lille, udvalgt skare møder en kollega, et forbillede, og så opstår et intimt, fortroligt rum og en samtale. Det skaber en genkendelse og et fællesskab om arbejdet som forfatter og bliver også en manifestation af ens identitet som forfatter,” siger forfatter Malene Ravn, som deltog i mødet med Linn Ullmann og senere med Siri Hustvedt.

”To forskellige møder med to forskellige personligheder, forfatteren bestemmer jo selv, hvordan det skal forløbe, men begge gange er samtalen blevet meget konkret. De hørte, hvad vi hver især arbejdede med, og var interesserede i at vende overvejelser og refleksioner,” siger Malene Ravn. Fem af de forfattere, som deltog i Linn Ullmanns masterclass, mødes stadig regelmæssigt, fortæller hun videre. ”Vi havde nogle virkelige gode, indgående samtaler under mødet og også ved en efterfølgende lille middag, og de samtaler har vi fortsat siden.”

Også for de besøgende ”mestre” er møderne interessante. ”De er som regel glade, lidt høje, bagefter. Det er jo gensidigt – også for dem er det en oplevelse at møde kollegaer og indgå i et fagligt fællesskab,” fortæller Anne-Sophie Lunding-Sørensen.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte