Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2019

Eneret til hele universet – eller hvad?

ANDRE MÅ IKKE BRUGE DIT VÆRK uden din tilladelse. Gør de det eller bruger dele af dit værk og lader, som om det er deres eget, så er det plagiat. Men gælder beskyttelsen også det univers, du har skabt? Svaret er både ja og nej.

Af Anne Koldbæk

Dit værk er det, du har skrevet

Ophavsretten beskytter dig mod, at andre bruger, ændrer eller bearbejder dit værk uden din tilladelse. Ophavsretten beskytter dog ikke delelementer af dit værk, f.eks. dine personer, og heller ikke de ideer, der er rygraden i dit værk. Det, der er beskyttet, er den konkrete udformning af dit værk, med dine ord. Ophavsretligt må alle og enhver skrive nye historier med dine personer, bare det ikke er en gendigtning af det, du skrev. F.eks. må du frit skrive nye historier om Tarzan, men hvis du udgiver dem, risikerer du at blive mødt med trusler om sagsanlæg baseret på varemærkerettigheder. Prøv at google ”Gummi-T Disney”.

Noget om varemærker

Varemærker er specifikke kendetegn – ord eller figurer – der er så kendte i offentligheden, at de øger værdien af de produkter, de anvendes til. Merchandise, som er en af de nye typer rettigheder ønsket i forlags- og filmkontrakter, er baseret på varemærker. Varemærker kan registreres, men man opnår automatisk en vis markedsretlig beskyttelse, når ens værk er kommet på markedet, hvis figurerne bliver kendte og får økonomisk værdi. Så andre må ikke producere merchandise baseret på dine litterære værker uden at lave en aftale med dig om det.

Uskrevne historier fra dit univers

Nogle udgivere ønsker ikke bare eneret til den bog, du er ved at skrive nu, men også til din næste bog. Det bør du overveje nøje – om ikke andet, så fordi bøger tager lang tid at skrive. Der kan ske så meget. I filmkontrakter om bøger optræder ofte rettigheder til prequels, sequels og spinoffs. Historier, der bygger videre på universet i dit værk, men som foregår før, efter eller ved siden af. Det indebærer dog en risiko for, at du selv kan blive begrænset i retten til at digte videre på dit eget univers, også i bogform.

Det kan virke forvirrende, når ophavsretten siger, at historierne og personerne i sig selv er frie. Men det er, fordi det kan følge af den aftale, du indgår med producenten, at du lover ikke at konkurrere mod de rettigheder til udnyttelse, som du overdrager til ham.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte