Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2023

Om restoplag

 Hvad skal forfatteren og illustratoren være opmærksom på i forbindelse med et restoplag?

Af Anne Koldbæk

Når forlaget vurderer, at salget af bogen er gået i stå, vil forlaget enten forsøge at sælge bøgerne til en nedsat pris eller ”realisere” dem. Med realisering menes salg af restoplaget til en meget lav pris, måske under kostprisen (prisen for fremstilling pr. bog), eller makulering.

Mange forlag skelner mellem at sælge til en nedsat pris og realisering, også ift. forfatterens ret til royalties. Nogle forlag har vilkår om en lavere royaltysats for nedsatte og/eller salgs-rea-
liserede bøger. Nogle forlag har endda vilkår om, at forfatteren slet ikke skal have royalties for salg af væsentligt nedsatte og/eller salgs-
realiserede bøger. Dansk Forfatterforening finder det IKKE rimeligt, at forfatteren ikke skal have royalties af salg af bøger, som forlaget har fået en indtægt på. Det er forlaget, der fastsætter prisen og må tage tabet. Og royaltysatser er jo allerede relative.

Forfatteren skal selvfølgelig ikke have royalties af makulerede bøger.

Kan forfatteren kræve at købe restoplaget?

Kun hvis det er aftalt. Ellers kan forfatteren give forlaget et tilbud, som forlaget kan acceptere eller afslå. Sædvane er at tage udgangspunkt i kostpris eller i den seneste pris minus boghandlerrabat og forfatterens royalty. Det kan også fremgå af kontrakten.

Forlaget skal tage 25 procent moms oven i den aftalte pris. Det er sædvanligt, at forfatteren som køber betaler for transport af bøgerne. Når bøgerne er købt, ejer forfatteren dem og kan frit fastsætte en pris, sælge dem eller forære dem bort.

Har forfatteren køberet i kontrakten, og makulerer forlaget restoplaget UDEN at tilbyde det til forfatteren først, så misligholder forlaget kontrakten. Forfatteren kan da enten kræve, at forlaget genfremstiller det samme antal og sælger dem til forfatteren, eller en erstatning for den nettofortjeneste, som forfatteren går glip af.

Må forlaget give restoplaget bort til andre, som alternativ til makulering?

Nej, kun hvis det er aftalt. Bortgivelse har altid en økonomisk værdi for forlaget, uanset om bøgerne foræres til velgørende formål, potentielle kunder eller andre. Det er misligholdelse af kontrakten, og det vil berettige forfatteren til royalty af de bortgivne bøger af forlagets seneste vejledende pris fratrukket boghandlerrabatten.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte