Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2022

Drømmer du om at se din bog på film?

Filmatiseringer kræver vidtrækkende rettigheder, så tænk dig godt om.

Af Anne Koldbæk

I ser flere og flere kontrakter om filmatisering af bøger. Førhen var det typisk en bog = en film, og det foregik på dansk. Nu kan det også være en tv-serie til streaming, måske med internationalt sigte. Det indebærer andre og mere vidtrækkende vilkår.

Kan jeg eller mit forlag gøre noget for at skabe interesse?

Det er nok begrænset. Det handler om, hvorvidt en konkret filmproducent mener, at din bog er egnet til at blive til billeder og lyd.

Hvad er den rette betaling?

Det kommer an på en forhandling. Filmkontrakter har oftest betaling i tre led: optionsbetaling, filmatiseringssum og royalties. Det kan f.eks. se således ud: X0.000 kroner for option i to år, mens producenten søger finansiering, X00.000 ved filmatiseringens start og X % i royalty af overskud efter finansiering.

Hvilke rettigheder afgiver man?

Filmatisering kræver vidtrækkende rettigheder. Du skal kunne se din bog omfortolket på en helt ny måde. Til tv-serier ønsker producenten ofte ret til at digte videre på værket i flere sæsoner med helt nye historier og personer. Du skal finde ud af, om du er tryg ved producentens projekt, om der kan forhandles om vilkårene, eller om du skal overveje at sige nej tak.

Hvem forhandler kontrakten?

Det fremgår af din forlagskontrakt, om du har overdraget forhandling af filmrettigheder til dit forlag eller til en evt. agent, mod at de får en andel af betalingerne. Selv hvis du har det, så kræver en aftale om så vidtrækkende rettigheder din udtrykkelige accept inden underskrift.

Kan en fagbog også filmatiseres?

Tv-serier baseret på dokumentarisk materiale er populære og kan sagtens være efter forlæg af en fagbog. Fagbogsforfatteren ejer hverken kilderne eller den faktuelle historie, så der skal typisk en anden type kontrakt til. Det betyder desværre også, at andre kan blive ”frit” inspireret af den historie, du har skrevet en bog om. Det er en konkret vurdering, hvor grænsen går ift. ophavsretten til en fagbog, der er blevet brugt som oplæg til en film eller tv-serie.

Dansk Forfatterforenings jurist kan rådgive dig om din ophavsret ved filmatisering og give dig uafhængig rådgivning om en tilbudt kontrakt.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte