Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2022

Skal forlaget have podcastretten?

I nyhedsbrevet i april nævnte vi, at flere forlag indfører vilkår om podcast i forlagsaftaler.

Af Anne Koldbæk

Hvad er podcast?

Podcast er det at gøre lydprogrammer tilgængelige til streaming on-demand, f.eks. i DR Lyd. Podcast som genre er (sam)talebaserede værker om faktuelt indhold med en varighed på ca. 20-60 minutter pr. podcast eller afsnit i en podcastserie.

Hvordan bliver der en podcast ud af bogen?

En podcast er ikke en udgave af det litterære værk. Det ville jo være en lydbog eller en oplæsning. Podcasten kan være en bearbejdning af bogværket, hvis podcasten holder sig tæt til dispositionen og indholdet i værket. Som regel vil podcasten supplere bogen. Så er den et nyt værk, og så skal podcastens relation til værket beskrives. Der kan stå, om podcasten: ”baserer sig på”, er ”i tilknytning til” eller ”vedrørende” værket. Det er meget vidtrækkende.

Hvad betyder podcastretten?

Hvis forlaget og forfatteren har en konkret plan om en podcast, kan der indgås en forlagsaftale om podcasten (værket). Ofte har forlaget dog ingen plan endnu, men ønsker at sikre sig imod, at forfatteren får lavet en podcast, som kan konkurrere med bogen.

Vilkår, der giver forlaget ”førsteret til at lave podcast i tilknytning til værket”, forpligter ikke forlaget til noget. Men det forbyder forfatteren at lave podcast uden at spørge forlaget først. Forbuddet bør ikke forhindre forfatteren i at deltage i sædvanlige aktiviteter i forbindelse med udgivelsen eller forfatterskabet, herunder debatter, interviews, oplæsning mv.

Hvad anbefaler DFF?

Er der ingen konkrete planer om en bestemt podcast, bør vilkåret enten fjernes eller begrænses mest muligt, f.eks. tidsbegrænses til 12 måneder efter udgivelsen. Hvis såvel forfatter som forlag ser udgivelse af en podcast som en konkret mulighed, kan optionen vare længere.

DFF anbefaler:

  • At relationen til værket bliver specificeret.
    Podcasten skal relatere sig ”direkte” til værket.
  • Tidsbegrænsning af forlagets option/førsteret.
  • Klare optionsvilkår: Forlaget skal svare inden for en kort frist og tage stilling til, om det vil udnytte retten, hvis forfatteren kommer med et konkret podcast-
    projekt selv eller med et tilbud fra andre.

Tag snakken med forlaget om podcastvilkåret. Hvad vil de med det? Og hvad er dine interesser? ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte