Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2018

Samling i foreningen

En stram økonomi samt et farvel til Dansk Kunstnerråd og Internationalt Udvalg
var på dagsordenen på årets generalforsamling.

Af Lene Møller Jørgensen

Internationalt Udvalg er nedlagt, men det internationale arbejde fortsætter naturligvis i Dansk Forfatterforening, sagde formand Morten Visby på generalforsamlingen i april.

”Udvalget har ikke fået klare rammer og definerede arbejdsopgaver af bestyrelsen, som samtidig har haft skiftende forventninger til arbejdet. Det har resulteret i et udvalg i vantrivsel, og det er naturligvis bestyrelsens ansvar,” sagde Morten Visby og understregede, at der fortsat løbende bliver samarbejdet og udvekslet på tværs af landegrænser i foreningen.

Bestyrelsen vil nu diskutere og kortlægge det internationale arbejde i foreningen og beslutte, i hvilket regi det skal fortsætte.

I 2017 meldte DFF sig ud af Dansk Kunstnerråd (DKR), som er en paraplyorganisation for professionelle kunstneres foreninger og organisationer. Udmeldelsen blev debatteret på sidste års GF, hvor begrundelsen for udmeldelsen dels var økonomi, dels politik. Den daværende bestyrelse mente ikke, at Forfatterforeningen fik fuld værdi for investeringen i DKR. I år blev debatten genoptaget, da et medlem sagde, at flere i DKR giver udtryk for, at man savner Dansk Forfatterforening. Et andet medlem spurgte: Hvorfor har foreningen meldt sig ud i en tid, hvor kunst og kultur bliver presset mere og mere på både økonomi og berettigelse?

Kasserer Sanne Udsen pegede på kontingentet til DKR, som er på knap 70.000 årligt og dermed en meget stor udgift i foreningens skrabede budget.

Morten Visby orienterede om, at DKR’s regler for kontingent betyder, at Dansk Forfatterforening betaler lige så meget i kontingent som f.eks. langt større fagforbund, mens helt små foreninger slipper billigere.

Kasserer Sanne Udsen gennemgik regnskab og budget, som viser, at Dansk Forfatterforening har mistet og vil miste en stor del af sin indtægt fra administration af Copydan-midler. I stedet bliver foreningen i højere grad afhængig af medlemskontingenter, så der skal gerne hverves flere medlemmer.

Et medlem foreslog, at en stand på Bogforum kunne skabe opmærksomhed og tiltrække nye medlemmer.

Sekretariatsleder Sara Strand påpegede, at standene er dyre, og tidligere erfaringer har vist, at det ikke tjener sig ind via nye indmeldelser. Et medlem nævnte de mange små bogfestivaler, der skyder frem rundtomkring i landet – måske kunne man gøre sig bemærket dér?

Der var enighed om, at det var en oplagt idé for styrelser og grupper at vurdere og engagere sig i. Andre hverveinitiativer blev diskuteret – invitér en skrivende ven eller kollega med til et fyraftensmøde i foreningen, og promovér foreningens mange kurser.

Formand for hverveudvalget Sally Altschuler opfordrer alle til at sende gode ideer til hvervning til Forfatterforeningen. ※

 

Læs hele referatet fra generalforsamlingen her.
 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte