Find oversætter

Kan et år med tegneserier øge læselysten?

I skoleåret 21/22 søsatte Dansk Forfatterforening i samarbejde med de pædagogiske læringscentre (PLC’er) på en række danske folkeskoler projektet ”1 år med tegneserier”.

 

Med projektet  har vi testet, om et års forløb med tegneserier kan være med til at øge læselysten hos børn på folkeskolens mellemtrin. Bogmediet ligger i hård konkurrence med digitale underholdningsformater om børn og unges opmærksomhed, og forskningen viser, at der især omkring 5. klasse sker et knæk i læselysten (læs mere i læsevaneundersøgelsen fra 2017). Håbet har derfor været, at vi ved at engagere børnene i visuelt stimulerende genrer kunne afbøde læseknækket og holde læselysten ved lige. De deltagende skoleklasser er blevet introduceret til tegneseriegenren i både undervisningen og på skolens PLC, og eleverne har haft besøg af dygtige og inspirerende tegneseriekunstnere, der har afholdt tegne- og skriveworkshops i løbet af skoleåret.

Tegneserier øger læselysten
Projektet har vist, at tegneserier er et effektivt redskab til at motivere eleverne i undervisningen og øge læselysten på mellemtrinnet. Mere end halvdelen af de elever, der har svaret på projektets spørgeskemaundersøgelse mener, at de i større eller mindre grad læser flere bøger på frivillig basis, end de gjorde inden tegneserieforløbet. Hertil melder flere af de deltagende PLC’er om et markant øget frivilligt udlån af tegneserier ifm. projektet.

Rapporten med projektets samlede resultater kan rekvireres hos sekretariatschef, Sara Strand, på: ss@danskforfatterforening.dk

Projektet har fungeret som pilotprojekt, og vi har på baggrund af forløbet samlet en række af de vigtigste erfaringer fra projektet i en køreplan til skoler og PLC’er, der ønsker at lave et lignende forløb. Køreplanen kan hentes her.

Baggrund:

Læs pressemeddelelser for projektet på de enkelte skoler her og læs mere om de deltagende kunstnere i menuen til højre:

Hotherskolen i Stevns 

Hashøjskolen i Slagelse

Tingbjerg Skole i København

Ringkøbing Skole

Skovgårdsskolen i Charlottenlund

Vigerslev Allés Skole i Valby

Skovvangskolen i Hammel

 

Projektet er støttet af: Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre og Huskunstnerordningen

   

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte