Find oversætter

Kan et år med tegneserier øge læselysten?

I skoleåret 21/22 søsætter Dansk Forfatterforening i samarbejde med de pædagogiske læringscentre (PLC’er) på en række danske folkeskoler projektet ”1 år med tegneserier”.

 

Med projektet vil vi teste, hvordan et års forløb med tegneserier kan holde læselysten ved lige hos elever på folkeskolens mellemtrin og give børnene et sjovt og kreativt forløb i fagene dansk og billedkunst, hvor de både skal læse og lave deres egne tegneserier.

Dygtige og inspirerende forfattere og illustratorer tager ud på skolerne, hvor de i samarbejde med PLC’erne skal afholde tegne- og skriveworkshops for skoleklasserne i løbet af skoleåret, og vi hjælper undervisere på skolernes mellemtrin med at lade tegneserier indgå i undervisningen. Projektet afsluttes med en elevudstilling på skolerne, undersøgelse af elevernes læselyst og udformning af en køreplan til lignende forløb på andre skoler.

Baggrund:

1 år med tegneserier har til formål at teste, om et års intensivt forløb med tegneserie- eller graphic novel-genren kan øge læselysten hos børn på mellemtrinnet.

Bogmediet ligger i hård konkurrence med digitale underholdningsformater om børn og unges opmærksomhed, og forskningen viser, at der især omkring 5. klasse sker et knæk i læselysten (læs mere i læsevaneundersøgelsen fra 2017). Håbet er derfor, at vi ved at engagere børnene i visuelt stimulerende genrer kan afbøde læseknækket og holde læselysten ved lige.

1 år med tegneserier er et pilotprojekt i mindre skala, der involverer syv skoler rundt omkring i landet og ni forfattere og illustratorer, der sendes ud, alene eller i makkerpar, og laver workshops for klasserne på mellemtrinnet.

Læs pressemeddelelser for projektet på de enkelte skoler her:

Hotherskolen i Stevns 

Hashøjskolen i Slagelse

Tingbjerg Skole i København

Ringkøbing Skole

Skovgårdsskolen i Charlottenlund

Vigerslev Allés Skole i Valby

Skovvangskolen i Hammel

Henvendelser vedr. projektet kan stiles til blixen@danskforfatterforening.dk

Projektet er støttet af: Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre og Huskunstnerordningen

 

   

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte