Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 5 - 2016

Bag om et forbehold

Du har læst det glade budskab andetsteds her i bladet: ”Vi har måske en pose penge til dig!” Muligvis lagde du der mærke til et sammensat ord, som forekom dig at være en relativ nylig tilføjelse til det danske ordforråd. Under alle omstændigheder må du hellere læse videre her.

Af Anne Koldbæk, DFF’s jurist

Af Anne Kolbæk

Hvad er et Copydan-forbehold?

Det er et juridisk vilkår, dvs. en lille tekst, hvormed du siger, at ”uanset hvad vi ellers har aftalt om brugen af mit værk, så beholder jeg retten til at få del i penge, som Copydan tilvejebringer for brugen af mit værk.”

I denne sammenhæng handler det om brug af din tekst og/eller dig i rollen som forfatter i TV eller radio, men det kan meget vel blive udbredt til andre sammenhænge senere.

Vi ved godt, at når forfattere og oversættere bliver tilbudt at medvirke i en radio- eller tv-udsendelse, så indebærer det ofte ingen betaling for at medvirke, og aftalen er også ofte mundtlig eller formløs i øvrigt. Men der er alligevel indgået en aftale om deltagelse, og deltagelsen udgør et mundtligt litterært værk, hvilket betyder, at aftalen handler om brug af et litterært værk i radio eller tv.

I Danmark er mundtlige og uformelle aftaler som udgangspunkt lige så bindende som skriftlige aftaler, men pga. den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, som følger af et EU-direktiv, så stilles der fremover større krav til at kunne dokumentere aftaler på skrift. Det handler både om at kunne dokumentere, at der er indgået en aftale om en bestemt brug af et ophavsretligt værk, men også at du har forbeholdt dig retten til at få penge fra Copydan.

Dette vilkår er lavet til at kopiere direkte ind i en e-mail eller lignende i forbindelse med aftalen om at deltage i et radio- eller tv-program:

”Jeg optræder d.d. (dato for optræden) vedrørende mit forfatterskab til (værktitel) i indslaget (titel på tv-/radioprogram), der skal udsendes (radio/tv) forventeligt med udsendelse på (tv/radio-kanal) d. (udsendelsesdato). Uanset om jeg modtager honorar for min tilstedeværelse eller ej, og uanset om min optræden indbefatter materiale beskyttet af ophavsret eller ej, sker min optræden og den samtidige og/eller efterfølgende anvendelse af denne under forudsætning af, at mine eventuelle ophavsrettigheder er forbeholdt som følger:

Jeg bevarer mine rettigheder i henhold til ophavsretslovens §§ 13, 16, 17 stk. 4, 30, 30a, 35, 39 og 50 stk. 2, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Tilsvarende bevarer jeg mine rettigheder i aftaler, der indgås af og/eller administreres af Filmex, Koda, Gramex, Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer individuelle og kollektive rettigheder, eller aftaler om eksempelvis offentlig visninger uden for private hjem samt tilrådighedsstillelse on demand via tredjemand. Dette gælder, hvad enten ordningerne eksisterer i dag eller etableres i fremtiden, og uanset om der er tale om en dansk, udenlandsk eller international aftale.” ·

 

 

Gå ind på DFF’s hjemmeside under Radio & TV, hvor du finder Copydan-forbeholdet lige til at kopiere ind i en mail eller anden skriftlig besked. Der kan du også læse mere om de øvrige krav for at få del i pengene. www.danskforfatterforening.dk/radio-tv

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte