Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2020

Spilleregler for feedback

Det er vigtigt på forhånd at aftale, hvordan man giver kritik eller feedback. Hvordan formulerer man sig, hvor detaljeret eller overordnet skal kritikken være? Maj Bjerre har skrevet bøger om at modtage og give kritik.

Af Lene Møller Jørgensen

Tekstnær læsning, samtale om fortællingens opbygning, dialogens troværdighed eller idéudvikling – skrivegrupper fungerer selvfølgelig meget forskelligt, men der er et par grundregler, som er værd at følge, fortæller forfatter Maj Bjerre. Hun har skrevet Gaven i kritik, som udpeger de ømme punkter, når vi diskuterer hinandens indsats, tekster eller værker, og den er målrettet modtageren. Og FEED BACK – så du bliver hørt handler om at give kritik.

Det kan være svært både at give og at modtage kritik, man skal øve sig i det, og Maj Bjerre foreslår, at man først og fremmest beslutter sig for et sæt spilleregler, når man etablerer en skrive-/tegnegruppe. Spilleregler, som man formulerer i fællesskab og vedtager sammen. Så alle er med på samme betingelser.

“Det er vigtigt at forventningsafstemme og aftale nogle ret præcise spilleregler i gruppen – f.eks. hvor detaljeorienterede skal vi være? Skal vi kun fokusere på det positive? Hvor bredt skal vi favne? Uden udtalte spilleregler kan det gå, som når man spiller ludo: Vi tror, at vi alle kender reglerne og også spiller efter de samme, men under spillet viser det sig ofte, at der findes vidt forskellige regler, og vi spiller hver især efter vores egne; fra familie, skole eller naboen. Og det kan føre til diskussion og konflikt.”

 

Det er ikke en anmeldelse

Maj Bjerre understreger, at den gode feedback ikke består af en vurdering eller en anmeldelse, men af observationer, iagttagelser.

“Man skal forsøge at give modtageren observationer frem for bedømmelse. Når man kommenterer en tekst, er det ikke vigtigt, om man kan lide den, men om den virker i forhold til hensigten. Måden, man formulerer sig på, er også vigtig. Man kan f.eks. sige “i mine øjne virker det, som …” eller “som jeg læser det, så…” Formålet med at give feedback er jo at få det bedste ud af arbejdet, i dette tilfælde en tekst. Og kernen er nysgerrighed. Stil åbne spørgsmål, f.eks.: Hvad vil du som forfatter udtrykke? Hvad er hensigten? Hvad vil du opnå med netop dette ord, denne sætning? Hvilke tanker havde du, da du skrev det her? Skrivegruppen skal gerne hjælpe med at forløse forfatterens intention, så stil gode, åbne spørgsmål frem for at fælde dom. Nysgerrige, interesserede spørgsmål får modtageren til at sænke paraderne, lytte, tænke, reflektere.”

Ifølge Maj Bjerre er det vigtigt at fokusere på, hvad der fungerer godt. Så husk det gode, siger hun. Vær kærlig, men ærlig, og ret blikket fremad i stedet for at fylde mere og mere på omkring det, der ikke fungerer. Levér budskabet, og stop så. Kritikeren skal hverken overtale eller overtage projektet.

 

Tag det ikke personligt

Man skal også lære at tage imod kritikken, feedbacken, roserne og risene. Det er vigtigt at kunne lytte frem for at gå i forsvarsposition, retfærdiggøre og forklare.

“Som forfatter eller tegner skaber man noget, som er en del af én selv, og derfor kan det være ekstremt svært ikke at tage kritik personligt – hvis kritikeren nu siger, at den dér tegning ikke virker så troværdig, så vil mange i stedet høre det som et angreb på deres personlige troværdighed og vil reagere med et ’Kalder du mig utroværdig?’ Man skal i stedet omsætte kritikken til handling, og det gør man ved at spørge: ’Hvad er det specifikt ved tegningen, der gør den utroværdig?’ Så man kan få en samtale om det,” siger Maj Bjerre.

Man skal kunne adskille teksten/tegningen fra sig selv og minde sig selv om, at det her er bare noget, jeg har skrevet eller skitseret, det er ikke hele mig med identitet, personlighed og hele baduljen.

 

Grimme babyer

En forudsætning for at få udbytte af feedback er, at der er tillid i gruppen, vished om, at de andre vil én det godt, og man er ligeværdige. Det er ofte brugbart at fokusere på én ting – dialog, vendepunkter, karakteropbygning – frem for ti ting på én gang. Nyttigt er det også at tænke på, hvor langt i processen værket er. Husk, at alle projekter har været grimme babyer på et tidspunkt, det er en læresætning fra Edwin Catmull, medstifter af Pixar Animation Studios, som Maj Bjerre ofte minder sig selv om. Ingen grund til at slå noget ihjel, som kan udvikle sig og vokse sig stort og levedygtigt.

“Det gode ved at modtage feedback er jo, at man får fremmede øjne på sit værk – at se det gennem et andet menneskes øjne. Og så kan man vælge at bruge den viden – eller lade være, selvfølgelig. Det er en beslutning, man træffer bagefter.”

 

Maj Bjerre er coach, foredragsholder og konsulent. Hun skriver om at skabe trivsel, meningsfuldhed og gode relationer i arbejdslivet. Forfatter til Gaven i kritik fra 2018 og FEED BACK – så du bliver hørt, 2020.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte