Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2020

Nye tider, nye modelkontrakter

Dansk Forfatterforening offentliggjorde i juni, at vi har indgået to nye modelaftaler med forlagene Gutkind og Gyldendal på det skønlitterære område. Kontrakterne er forskellige i både rettighedsomfang og afregningsgrundlag. Det er udtryk for, at det liberaliserede bogmarked ikke er “one size”, end ikke for samme genre. Forlag har forskellige størrelser, strategier, interesser, styrker og svagheder, og derfor er der også forskel på, hvilke kontraktvilkår forlagene skal tilbyde.

Af Anne Koldbæk

 

Der er mange nye ting i modelkontrakterne, bl.a. hvordan man fastholder samme royalty-niveau ved nettopris som ved udsalgspris. Her vil jeg uddybe et par ændringer vedrørende rettighedsomfanget.

 

Use it or lose it

En gennemgående tråd i vores rådgivning er at holde fast i rettigheder og begrænse omfanget af overdragelsen. Det gælder også i de nye modelaftaler. Dog er fokus her skiftet fra begrænsning i overdragelsen til tilbagefald af rettigheder. Dette skyldes de nye tiders krav om større fleksibilitet i forlagenes forretningsmodeller.

Et forlags forretningsmodel kan indebære, at de har brug for at have flere rettigheder på hånden. Digitaliseringen betyder langt mere konkurrence også mellem forskellige formater. Til gengæld skal flere rettigheder til forlaget modsvares af større krav til forlagets arbejde for udbredelsen af værket og forfatterskabet, både i markedsføring og i udnyttelse af rettighederne.

Både Gyldendal og Gutkind vil i deres nye modelkontrakter som udgangspunkt have flere rettigheder relateret til værket fra starten, herunder også formidling af filmatisering og dramatisering. Det modsvares af flere trinvise muligheder for, at forfatteren kan kræve, at forlaget enten øger arbejdet for værket eller lader rettighederne gå tilbage.

Det gamle kriterium for tilbagegang – at det trykte oplag er udsolgt – duer ikke længere, hverken for digitale udgivelser eller for overgang til print-on-demand. Det er afløst af en ret til opsigelse af forlagsaftalen efter syv år. I Gutkinds kontrakt er retten ubetinget. I Gyldendals kontrakt er retten baseret på et økonomisk kriterium, at indtægterne er under et minimumsbeløb.

Pointen er, at du skal stille krav til dit forlag undervejs i kontraktforholdet. Du skal løbede vurdere, om du synes, at forlaget gør det godt nok. Mener du ikke det, skal du sige det til dit forlag, og være klar til at bede om at få rettighederne tilbage.

 

Forfatterens oplæsningsrettigheder

Det udvidede rettighedsomfang kan gøre det relevant at synliggøre, at retten til oplæsning er og forbliver forfatterens. I modelkontrakten med Gyldendal er der derfor indføjet følgende i § 1.4:

“Uanset omfanget af overdragelsen af rettigheder i denne aftale bevarer forfatteren til enhver tid retten til oplæsning af sit værk, helt eller delvis, live eller optaget, til udsendelse on-demand eller broadcast, i lydform eller audiovisuelt. Oplæsning kan ske ved forfatteren selv eller andre.”

Hvis man vil optage og udsende en oplæsning af mere end 20 procent, skal forlaget dog have mulighed for at nedlægge veto, da det kan være i konkurrence med salget af lydbogen.

I de traditionelle forlagskontrakter er det underforstået, at oplæsningsrettigheder er og forbliver forfatterens, men ligesom med Copydanforbeholdet, så mener vi, det er fornuftigt at have et formuleret vilkår til brug i forlagskontrakter med meget vide rettighedsoverdragelser.

 

Rullende oplag – fra store oplag til print-on-demand

Print-on-demand, dvs. trykning af mindre kvanta bøger ad gangen, kan nu fremstilles i samme kvalitet som oplagsudgivelser. Det er stadig en vigtig markør af forlagets tro på udgivelsen, hvor stort første oplag er, men realiteten er også, at lagerføring af trykte bøger er en stor omkostning, og makulering af usolgte bøger er begrædeligt for både forlag og forfattere. Derfor er overgangen til print-on-demand muligheden for at bevare den trykte bog tilgængelig i den fysiske boghandel.

I Gyldendals modelkontrakt signaleres dette ved, at overgangen til print-on-demand ikke medfører en lavere royaltyandel for forfatteren. Print-on-demand tæller med i royaltytrappen for den ordinære, trykte udgave og honoreres med samme royaltysats. Gutkind fastholder p.t. oplagsudgivelse.

 

Kend dit forlag

Alle forlag har både styrker og svagheder. Hos mindre forlag er der kortere vej til den personlige og individuelle behandling af din bog i alle led af udgivelsen. Hos større forlag er der flere ressourcer til rådighed at trække på.

Pointen er, at der skal være en balance i kontraktforholdet. Jo flere rettigheder forlaget ønsker i kontrakten, jo større forpligtelse har forlaget til at arbejde for dit værk. Du skal afstemme dine forventninger til forlagets realistiske indsats, og du skal se, om det passer med den tilbudte kontrakt.

Som medlem af Dansk Forfatterforening kan du altid få individuel rådgivning om, hvorvidt den kontrakt, du har fået tilbudt af et forlag, passer til dig og dit værk.

Skriv til mig på ak@danskforfatterforening.dk

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte