Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2020

Grupperne og fællesskabet

I Dansk Forfatterforenings faggrupper mødes kolleger og diskuterer fag, folk, økonomi og tendenser, de danner netværk og faglige fællesskaber. Og venskaber. Grupperne er for ordinære medlemmer.

Af Lene Møller Jørgensen

Dansk Forfatterforening rummer meget bredt en skrivende, tegnende, kreativ talentmasse, som på mange punkter har fælles interesser kunstnerisk, fagligt og økonomisk. Samtidig er der også et andet fællesskab, som er vigtigt – at mødes med andre, som arbejder inden for det samme, ofte snævrere, felt som en selv, og udveksle erfaringer. Forfatterforeningen har fem faggrupper – lyrikerne, de skønlitterære, de faglitterære, børne- og ungdomsforfatterne (BU) og oversætterne (Dansk Oversætterforbund, DOF). Illustratorgruppen er formelt en interessegruppe, og organisatorisk hører den under BU. Men Illustratorgruppen fungerer i visse sammenhænge også som en faggruppe – f.eks. i forbindelse med repræsentation i Copydan VISDA.

De enkelte grupper vælger deres egen styrelse og formand ved et årsmøde. Grupperne har egne vedtægter, og styrelserne mødes typisk en gang hver femte-sjette uge. Det er dem, der arrangerer fyraftensmøder med et fagligt oplæg – ofte efterfulgt af kollegial samtale over snacks, vand eller vin. Mange venskaber, netværk og skrivegrupper er født på de møder.

“Fagfællesskabet er vel det mest fornemme, man kan tilbyde i Forfatterforeningen,” siger Ellen Holmboe, børnebogsforfatter og medlem af BU-gruppen, “vi er jo alle skrivende, og ingen forfattere er finere forfattere end andre, men det er nu fantastisk at møde fagfæller, nogen, der laver det samme som en selv, og som ikke synes, at man er en nørd, fordi man nørder med børnebøger. Det handler om at finde sin flok,” konstaterer hun og tilføjer, at hun har fået mange venner gennem BU-gruppen.

Fyraftensmøder, fredagsbar og kreativ proces-arrangementer med et fagligt, kollegialt og socialt sigte er da også noget, grupperne prioriterer højt.

“At skabe fællesskaber er vigtigt i gruppen og i foreningen,” siger den tidligere formand for S-styrelsen, Amdi Silvestri. “Med S-gruppens fyraftensmøder har vi gennem årene gerne villet ramme og belyse alle facetter af livet som forfatter – lige fra den økonomiske del med forskud, royalty, honorar og biblioteksafgift til foredrag om nyere fransk litteratur. Så vi som gruppe giver og får en forståelse for hele det brede skønlitterære felt.”

Derudover udpeger styrelserne medlemmer til udvalg og til arbejdsgrupper i foreningen; disse er med til at planlægge fester og aktiviteter på tværs af grupperne og udsender nyhedsbreve til gruppens medlemmer.

Formændene for F-styrelsen, S-styrelsen, Lyrikerne, BU-gruppen og DOF er fødte medlemmer af Forfatterforeningens bestyrelse, hvor de taler for og varetager deres fagfællers interesser. Derudover består bestyrelsen i foreningen af seks medlemmer (herunder formanden), som er direkte valgt for to år af generalforsamlingen.

Foreningens ordinære medlemmer kan sagtens søge om optagelse i mere end én gruppe, hvilket en del da også gør. Foruden faggrupper er der interessegrupper, som man kan melde sig ind i – Læremiddelgruppen, Kvindelige Forfattere, Seniorgruppen, Haikugruppen og de to regionale grupper Aarhusgruppen og StORDstrømmen.

Ønsker du som ordinært medlem at søge om optagelse i en eller flere grupper, så kontakt sekretariatet på medlemsservice@danskforfatterforening.dk

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte