Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2021

Leder: Kært barn…

Da skolebibliotekerne for år tilbage skiftede navn til pædagogiske læringscentre (PLC), var der tale om mere end blot et navneskift. Det var led i en skolereform med større fokus på læring, hvor skolens PLC ikke så meget skulle være et bibliotekstilbud til eleverne i hverdagen som en inspirerende og koordinerende ressource for skolens medarbejdere med læringsprocesser i højsædet.

Af Morten Visby

PLC’erne skulle, som det hedder i bekendtgørelsen fra 2014, ”udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater”. Fint nok, men hvad så med alle de tidligere formålsbestemmelser om at fremme elevernes -alsidige personlige udvikling ved at øge deres læselyst og give dem adgang til hjemlån af bøger til fritidslæsning? Ja, de gled desværre ud i 2014. Og hvis ikke den udeladelse var problematisk i 2014, så er den det i hvert fald i dag.

Børns læselyst er dalende, og der er store skævheder i børns naturlige adgang til bøger i dagligdagen. Det må og skal der gøres noget ved, og alt tyder på, at det er i grænsefladen mellem skole og fritid, at der skal sættes ind. Det må være oplagt, at PLC’erne rummer et stort potentiale her – som et sted, hvor børn i naturlig tilknytning til deres skolehverdag, men uden for en decideret undervisningssammenhæng, kan møde et aktuelt og alsidigt udbud af fortællinger og viden at spejle sig i. Et sted, der på en gang er lidt stille og lidt spændende.

Heldigvis er det sådan, PLC-bekendtgørelsen skal evalueres her i 2021. Det er en evaluering, som vi i Forfatterforeningen vil forsøge at præge med en akut forståelse for nødvendigheden af et langt stærkere element af læsefremme i PLC’ernes formål og funktion.

Det kan godt være, vi ikke skal tilbage til skolebiblioteker og skolebibliotekarer, som vi har kendt dem tidligere. Der har selvfølgelig været vægtige grunde, baseret på en kompleks undervisningspolitisk virkelighed, til at skifte fokus på området. Men jeg er overbevist om, at vi skal frem til at have læsning og litteratur for børn, herunder naturligvis faglitteratur for børn, med i formålsbestemmelserne for PLC’erne. Det vil ikke kun være godt i et snævert læsefremmeperspektiv, men også for børnene og os alle i det hele taget. For hvis det halter med lysten og evnen til at sætte sig ind i nye universer gennem ord og billeder, og hvis det kniber med udviklingen af den koncentration, der opstår, når et barn opsluges af en bog, så er det nok heller ikke så godt for elevernes trivsel og læring på længere sigt. Ingen læring uden lyst til at læse.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte