Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2023

Det kolossale danske korpus

Af Morten Visby

Såkaldt kunstig intelligens kan generere tekst- og billedmateriale hurtigt og billigt, men ikke fortælle og formidle uden forfattere, ikke illustrere og oversætte uden illustratorer og oversættere. Og trods betegnelsen generativ kunstig intelligens kan teknologien i hvert fald slet ikke skabe noget som helst uden at trække på al den menneskeligt frembragte litteratur, vi har skabt.

 

Derfor er det ikke overraskende, at de bestræbelser, vi nu ser, på at etablere særlig danske sprogmodeller som grundlag for generativ kunstig intelligens på vores eget sprog, i høj grad satser på at kunne udnytte kompleks, dansksproget kvalitetstekst i form af litteratur. En gruppe danske universitetsforskere har netop præsenteret projektet Danish Colossal Corpus, som bl.a. skal understøtte udviklingen af generative modeller baseret på store datasæt, der kunne se ud til at indeholde pligtafleveret dansk biblioteksmateriale i stor stil. Sigtet er værdigt – at sikre mulighed for, at alle borgere, myndigheder og virksomheder kan drage nytte af kunstig intelligens på dansk. Men midt i den store interesse for at udnytte potentialet i kunstig intelligens må der også være et hensyn til skaberne af de værker, der danner grundlag for hele feltet. Det er helt afgørende at få indskærpet, også lovgivningsmæssigt, at enhver anvendelse af dansksproget litteratur til disse formål bør kræve en aftale med skaberne. Det er Dansk Forfatterforening sammen med andre rettighedshaverorganisationer i dialog med Kulturministeriet om, ligesom vi også har åbnet kontakt til Digitaliseringsstyrelsen for at skabe forståelse for nødvendigheden af en regulering af, hvad disse sprogmodeller må bruges til. Vi kan ikke acceptere, at vores egne værker indirekte bruges til at generere indhold, som skal forestille at kunne gøre det ud for menneskeskabt litteratur.

 

Navnlig kan vi ikke acceptere, hvis man gennem koblinger mellem metadata på eksisterende værker og generative algoritmer kan udtrække nye tekster i stil med specifikke menneskelige skaberes værker. Vi ved, det er teknisk muligt at afkoble de to ting fra hinanden, så kunstig intelligens kan bruges til alle mulige gode formål, men ikke plagiering af originalt indhold.

 

Faren ved kunstig intelligens ligger ikke i, hvad teknologien kan, men i, hvordan man vælger at bruge den. Og det er et valg.  ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte