Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2022

Investeringer i litteratur

Af Morten Visby

I skrivende stund trækker det gevaldigt op til et folketingsvalg. Foreningen arbejder løbende på at præge politikernes prioriteringer og bibringe dem en forståelse af litteraturens behov. Ofte har det karakter af noget så basalt som at påpege, at kultur ikke kun er noget, der foregår på en scene eller en skærm, men også udspiller sig inde i hovedet på folk, for deres indre øjne og ører, i deres tanker og følelser. Nogle af de vigtigste møder med kultur og kunst og vidensformidling sker, når vi er helt stille og alene, nemlig når vi læser. Også den aktivitet har behov for gode rammer og kulturpolitisk bevågenhed. Det arbejder foreningen altid for, om der er valgkamp eller ej.

Men når der nu er optræk til et folketingsvalg, kan jeg passende benytte lejligheden til at fremhæve nogle af de temaer, vi aktuelt er i dialog med politikerne om. Som en helt naturlig forlængelse af succesen med projektet BogGlad, der støttede indkøb af børnebogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og klubber, ønsker vi yderligere midler afsat til formålet, også i de kommuner og institutioner, der ikke indgik i projektet. I knap halvdelen af landets børnehaver benytter personalet sig stadig ikke af bøger sammen med børnene. Så behovet er der, og vi ved nu, at modellen virker.

For de lidt større børn og unge ser vi et behov for nye bogsamlinger på skolebibliotekerne, som bl.a. har til opgave at inspirere til frilæsning. Men bogsamlingerne har i årtier været systematisk udpint. Samlingerne er små og gamle. Det er ofte meget slidte og indholdsmæssigt uaktuelle bøger, der står på hylderne. Derfor ønsker vi en særpulje til indkøb af nye bøger. Fortællinger om de udfordringer og krydspres, børn og unge er udsat for i dag. Viden om den sammensatte virkelighed, de agerer i nu. Eleverne skal kunne spejle sig som mennesker i frilæsningsbøgerne på skolen. Spil, film og serier taler til hele generationer og hele segmenter, litteraturen taler til den enkelte.

Det sted, hvor litteraturstøtten virkelig rykker i forhold til sikring af en fri og levende dansksproget litteratur, er i Statens Kunstfond. Den seneste undersøgelse fra Kulturministeriets Bogpanel viser, at litteraturstøtten i Kunstfonden virker og virker godt. Men den viser også, at der er stærkt øget pres på støtten. Den forventes at dække stadig bredere, og ansøgningsmængden er steget betydeligt. Derfor er vi i dialog med flere politikere om øget bevilling.

Listen her er bestemt ikke udtømmende, men den kan forhåbentlig give et indtryk af, hvilke temaer der er i spil. Lige nu, hvor jeg skriver dette, stille og alene. PS: Vi vil også gerne have bogmomsen afskaffet. ※

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte