Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2019

Lyst til at læse

Børn vælger bogen fra – lysten til at læse mangler. Det er problematisk, og Dansk Forfatterforening har sammen med en række partnere skrevet et oplæg til en national læsestrategi. Den blev præsenteret i efteråret, og samarbejdet med læselyst fortsætter.

 

Af Lene Møller Jørgensen

Børns lyst til at læse bøger er dalende. På syv år er børn og unges lyst til frivilligt at gribe en bog og læse et par gange om ugen faldet med syv procent – fra 61 til 54 procent. Sociale medier og leg på skærm sluger mere af børn og unges tid og opmærksomhed, og knap 30 procent af alle børn har aldrig lånt en bog på biblioteket. Alt sammen fakta, som bekymrer fagfolk, forældre, politikere og forfattere. Og ikke kun børnebogsforfatterne, men også dem, der skriver og oversætter til voksne – børn har det jo med at blive ældre.

Danmarks Biblioteksforening tog initiativ og sendte en åben invitation ud til organisationer og parter, som har interesse i børn og læsning.

”Vi ønskede en tværfaglig gruppe bestående af repræsentanter fra skole, kultur og familie med det formål at formulere en plan, en national strategi, der kan være med til at give børn og unge læselysten tilbage. Vi ville lave et oplæg, et udspil til politikerne,” siger direktør i Biblioteksforeningen Michel Steen-Hansen.

Op mod 50 forskellige parter tog imod invitationen og deltog i indledende møder, som havde karakter af workshops. I disse møder deltog også Danmarks Lærerforening, Pædagogisk LæringsCenterForening og Dansklærerforeningen. Men efter kort tid tog de en fælles beslutning og forlod samarbejdet, fortæller Jeanette Sjøberg, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening og formand for DL’s uddannelsesudvalg.

”Vi oplevede ret hurtigt, at Biblioteksforeningen spillede en vældig stor rolle – naturligt nok, da foreningen er tovholder – men vi manglede en forståelse for, at skolen er en vigtig, en yderst vigtig, aktør, når det handler om læsning, børns litteratur og lysten til at læse,” siger Jeanette Sjøberg.

Indflydelse ved at blive?

Jeanette Sjøberg mener, at oplægget har stort fokus på læsningen i fritiden og på bibliotekarernes betydning for børns læsning. Og dér mangler skolernes store arbejde med børn, unge og læsning.

Kunne I have fået indflydelse ved at blive og deltage i arbejdet med oplægget til en national læsestrategi?

”Vi prøvede,” siger Jeanette Sjøberg, ”men oplevede ikke lydhørhed, eller at skolen blev involveret. Arbejdet skal være et samarbejde mellem fagprofessionelle og praktikere – det kræver penge og fokus.”

Udgangspunkt i egen virkelighed

Formand for Dansk Forfatterforening Morten Visby siger, at de enkelte organisationer har taget udgangspunkt i deres egen virkelighed.

”Vi har diskuteret, hvad vi hver især selv kunne gøre inden for egne rammer for at opmuntre til lyst og glæde ved at læse. Formålet med strategien er ikke at pege på, hvad andre skal udrette, men på, hvad vi selv kan medvirke til,” siger han.

Michel Steen-Hansen beklager, at lærerne ikke ønskede at fortsætte i samarbejdet, da han er helt enig i, at skolen har stor betydning for børn og læsning.

Har Biblioteksforeningen haft for meget fokus på fritidslæsningen – den, der foregår uden for skolen?

”Nej, vi kæmper for at  få læseglæden  tilbage hos børn, ikke for, at de absolut skal læse på biblioteket eller kun læse  biblioteksbøger.  Det er også derfor, at f.eks. boghandlerne og Skole og Forældre deltager i arbejdet med en national læsestrategi. Det er ikke en konkurrence mellem skole og bibliotek.”

Ingen løfter

Der er nedsat en Koalitionsgruppe for Læsestrategien med blandt andre Dansk Forfatterforening, Danske Skoleelever, Skole  og  Forældre og Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre. Biblioteksforeningen er som nævnt tovholder.

I efteråret blev oplægget under stor mediebevågenhed præsenteret ved en høring på Christiansborg og overdraget til kulturminister Joy Mogensen. Hun modtog det positivt, men gav ingen løfter.

Koalitionsgruppen har udvidet samarbejdet med et nyt open call til alle relevante faggrupper.

”Samarbejdet fortsætter, og det er et styrket samarbejde,” siger Morten Visby. ”Aktører, som ikke altid har arbejdet særlig godt sammen og ment at have modstridende interesser – som det kommercielle marked med forlæggere og boghandlere på den ene side og offentlige kulturinstitutioner som bibliotekerne på den anden – arbejder nu sammen og med et fælles sigte,” siger han.

Morten Visby understreger, at styrkelse af børns læselyst er et centralt indsatsområde for Forfatterforeningen.

”Det spiller meget  godt  sammen  med  flere af vores andre tiltag, f.eks. ’Hvem er Danmark?’-projektet, og det rammer noget meget væsentligt for vores engagement i litteraturens værdi,” siger han.

National Læsestrategi kommer med en række konkrete forslag, blandt andet at litteraturen skal være, hvor børnene er – tilgængelig fysisk og digitalt.

Der skal skabes en læsefokuseret rød tråd fra hjem, folkebibliotek og daginstitution over indskoling, mellemtrin og udskoling til ungdomsuddannelse.

Og der skal være større forståelse for børn og unges fællesskaber, så læseindsatsen rammer ned i deres kultur- og fælles interesser.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte