Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2018

Se frem!

Forfatteren har bedt alle grupper i Dansk Forfatterforening om at se frem og fortælle om visioner, tanker, påtrængende arbejdsopgaver og pligter for det kommende år.

BU-gruppen

Børnebog under pres

Børnebøger i almindelighed – og billedbøger i særdeleshed – forsvinder fra biblioteker, boghandler, skoler, børneværelser. Sådan oplever forfattere og illustratorer det i hvert fald. Vi vil prøve at finde ud af, om det er sandt, og undersøge, hvad vi kan gøre for at være med til at vende skuden.

Og forfatteren er under pres.

Litteraturmarkedet er under fundamental forandring. Forlag udkonkurreres af internationale giganter; streamingtjenester, abonnementsordninger og gratisudbydere erstatter i stigende grad det direkte forhold mellem værk og forfatter, forfatter og udgiver. Hvordan sikrer vi, at forfattere bevarer rettighederne over deres værker og får penge for deres arbejde? Hvad gør vi, når egne vilkår støder imod varetagelse af de fælles interesser? ※

L-gruppen

Poesi i ministerier

Vi vil kæmpe mod, at vi er alt for få lyrikere samlet i Dansk Forfatterforening. Vi skal gerne få gruppens gennemsnitsalder til at nærme sig den gennemsnitsalder, der er gældende uden for Strandgade 6.

Lyrikergruppen i Dansk Forfatterforening vil sikre, at vi både som gruppe og som forening rækker ud mod og bekræfter det nye, der sker i lyrikken. At vi diskuterer lyrikkens vilkår, former og kvalitet og bliver endnu bedre lyrikere.

Vi ønsker, at alle aldersgrupper inspireres og stimuleres ved at læse og skabe poesi. Kunne vi dog bare få vores egen huskunstner-ordning, så kunne vi udbrede og videregive poesiens mangfoldige palet, til glæde for skabende, tænkende, drømmende og nysgerrige mennesker.

Utopisk ville det være, hvis staten da også gav lidt tilbagebetaling og formidlede os mere synligt i deres medier og biblioteker og indførte poesi i deres ministerier. ※

S-gruppen

Bringer verden til DFF

I den skønlitterære gruppe bliver vi ved med at arbejde for den brede forståelse af, hvad god litteratur er, blandt andet gennem meget forskellige fyraftensarrangementer og tiltag udadtil.

I løbet af 2018 arbejder vi også på at bringe verden til Dansk Forfatterforening gennem arrangementer om russisk litteratur med besøg fra Rusland. Ligeledes tyder alt på, at vi igen i 2018 vil være primus motor for et bogmarked på Københavns Hovedbibliotek for ad den vej at bringe litteraturen ud til læserne.

Den skønlitterære gruppe er også meget optaget af at sikre en bred og professionel kursusvirksomhed, og endelig arbejder vi fortsat på at sikre de bedste økonomiske og kontraktlige vilkår for forfattere. S-gruppen arbejder alle steder. ※

 

F-gruppen

Fokus på mangfoldighed

Den faglitterære gruppe ønsker at fremhæve fagbogens mangfoldighed. At vise fagbogens styrker og nødvendighed. Gruppen arbejder med aktiviteter, der fremmer udviklingen af disse visioner både i forhold til andre grupper i foreningen og i forhold til F-gruppens medlemmer. Dette skal ske med seminarer, gå-hjem-møder, oplæg fra vidende folk på de pågældende områder og interne og eksterne diskussioner. Og med nytårs-
kure i København og Aarhus og prisfester og samarbejde med landets biblioteker og boghandlere. Fagbogen er midt i en brydningstid, hvor den skal finde sin plads på digitale platforme og i nye grænsedragninger mellem traditionelle genrer. Fagbogen befinder sig et sted mellem formidling, research, faglighed, redelighed, overblik og udsyn. Vi arbejder for at skabe rum for udveksling af erfaringer og for at finde solide ståsteder i forhold til nye udfordringer og muligheder. ※

 

Illustrator-gruppen

1. Bedre kontakter
2. Beskyttelse af rettigheder
3. Billedbøger på bibliotekerne
4. Illustratorer ud på skoler
5. Kollega-hygge

DOF

Værter for topmødet i maj

DOF ser frem mod et meget spændende 2018. Vi skal midt i maj være værter for det årlige topmøde i CEATL, den europæiske paraplyorganisation for 35 oversættersammenslutninger i 29 lande. Det er en meget stor opgave, men vi glæder os selvfølgelig til at møde så mange kolleger fra hele Europa. Det bliver også interessant at se, hvor meget fordelingen af bibliotekspenge rykker sig i år og til næste år. Der er vedtaget en ny lov om biblioteksafgift, som indfaser bibliotekspenge for e-bøger fra og med udbetalingen i år, og et par af de større forlag har netop indgået aftale med bibliotekerne om udlån af deres e-bøger, hvilket så slår igennem til næste år.

Derudover vil fokus selvfølgelig fortsat være på rådgivning, netværk, uddannelse og hyggeligt kollegialt samvær.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte