Find oversætter

Opstillede kandidater til formandsposten 2021

Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 formand, der er valgt direkte af hele foreningen ved urafstemning, og 5 faggrupperepræsentanter, der er valgt af deres respektive grupper. Valget gælder for en toårig periode.

Du kan læse mere om kandidaterne nedenfor.

Morten Visby

Jeg stiller op som formand, fordi jeg har lyst til en periode mere. Vi har gjort fremskridt med sikringen af bedre rettigheder, men vi er ikke i mål endnu, og jeg føler, jeg fortsat har et ansvar for læsefremme, bibliotekspolitik og kontraktforhold.

Flere store projekter er blevet udskudt på grund af corona, men i næste formandsperiode skal vi have sikret en digital biblioteksafgift, der ikke ødelægger balancen og bredden i støtteordningen som helhed. Det føler jeg et ansvar for at være med til. Og så skal vi også have landet en brancheaftale med forlæggerne om mere reel indsigt for den enkelte i beregningsgrundlaget for vores royalties og honorarer. Det arbejde er jeg i fuld gang med og vil meget gerne have lov at følge til dørs.

Det bliver også i næste formandsperiode, at staten udruller de 25 mio. kr., jeg fik afsat på finansloven til indkøb af fysiske bøger på landets sfo’er og daginstitutioner. Rammerne for den bevilling er stadig under afklaring, og det vil jeg gerne bidrage til.

I den kommende tid skal vi også tage fat på gratiskulturen omkring forfatternes oplæsninger og foredrag. Sammen med den øvrige bestyrelse vil jeg arbejde på et konkret tiltag til, hvordan forfatterforeningen kan gøre en forskel her, måske endda med lidt skrappere midler, end vi hidtil har benyttet. Og så er der hele spørgsmålet om læsningens rolle på skolebibliotekerne og pædagoguddannelserne, hvor jeg agter at fortsætte mit lobbyarbejde for større fokus på sprog, læsning og bøger.

Med den eksplosive vækst i danskernes forbrug af ebøger og lydbøger er mit fokus på streamingtjenesternes og tech-giganternes korrumpering af litteraturens værdikæder desværre ikke blevet mindre aktuelt. Jeg vil gerne kunne blive ved med at kæmpe for skabernes vilkår i de forretningsmodeller og fortsat udbygge foreningens relevans helt ind i maskinrummet af bogmarkedet.

Endelig vil jeg gerne sige, at jeg helt personlig ville være ked af at stoppe som formand efter halvandet år med nedlukninger og aflysninger af vores normale samvær i foreningen. Jeg vil gerne være med to år mere, hvor vi kan mødes og diskutere og være sammen om arbejdet med forfatterstandens vilkår.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/85-morten-visby/

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte