Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 6 - 2016

Fra foreningen: Handleplan for ytringsfrihed

Af Nanna Gyldenkærne, næstformand i Dansk Forfatterforening og formand for BU-forfatterne i Dansk Forfatterforening.

Dansk Forfatterforening skal forsvare ytringsfriheden, men præcis hvilken ytringsfrihed og hvordan? I stedet for at prøve at løse cirklens kvadratur har hovedbestyrelsen lavet en lavpraktisk handleplan: Hvad gør vi, hvis et medlem kommer i klemme?

Planen er ikke en facitliste, men en beskrivelse af en beslutningsproces, der skal give plads til at tænke sig om. Vi har samlet en redskabskasse med principielle argumenter og tidligere afgørelser i forskellige typer af sager – hvilke redskaber vi griber ud efter, vil så afhænge af den konkrete sag.

Beredskabet er rettet mod medlemmer af DFF, der får deres ytringsfrihed som forfattere truet. Når et medlem henvender sig, lytter vi og får så mange konkrete oplysninger som muligt, inden vi tager stilling til, om DFF kan gå ind i sagen. Beslutningen kan fx være negativ, hvis der er tale om ytringer, der tydeligt overtræder straffeloven. Men derudover tager vi ikke som forening stilling til medlemmets holdninger eller indholdet i det værk, der er anledning til balladen. Vores opgave er at forsvare retten til at ytre sig, som udgangspunkt inden for lovens rammer (som der dog, ikke mindst i sager om whistleblowere, kan være diskussion om).

Går foreningen ind i en sag, nedsætter hovedbestyrelse/sekretariatet med det samme en trepersoners gruppe med det formål at nå frem til en hurtig, klar og gennemtænkt udmelding. Samtidig opfordrer vi medlemmet til at indsamle dokumentation, men uden at offentliggøre den på de sociale medier, da det kan være i strid med både persondataloven og ophavsretsloven. I det hele taget er det klogt at holde sig fra de sociale medier, indtil man er sikker på, hvad man vil melde ud.

Efter en diskussion i ad hoc-gruppen tager vi kontakt til medlemmet med forslag til, hvordan sagen videre kan håndteres. Foreningens umiddelbare støtte kan dels have form af samtaler og rådgivning, dels af udtalelser til pressen. Afhængigt af den konkrete situation kan andre former for støtte derefter komme på tale.

Det er voldsomt at stå midt i en sag, hvor ens ytringer, hensigter og legitimitet bliver forsøgt pillet fra hinanden. Og selvom måske ikke alle i foreningen deler ens synspunkter, har man krav på støtte – ikke til sine holdninger, men til sin ret til at give udtryk for dem. Det vil vi gerne hjælpe med.
Derfor: Kontakt din forening, hvis du kommer i klemme.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte