Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2020

Frit rum: Fagbogen er presset

F-styrelsen har fået ny formand, HENRIK POULSEN, som her skriver om gruppens opgaver og udfordringer. Opgaverne er store – heldigvis er humøret højt og lysten til en arbejdsindsats stor.

Af Henrik Poulsen

en faglitterære gruppe har fået ny formand. Efter ti år i embedet har Frank Egholm afgivet pladsen til Henrik Poulsen (denne artikels forfatter), der ud over at have siddet i F-styrelsen i mere end fire år også er formand for Læremiddelgruppen. Heldigvis forbliver Frank i styrelsen, der således fortsat får gavn af hans erfaringer og netværk.

Den nye styrelse har en række store opgaver foran sig. Fagbøger er fortsat populære, men markedet er trængt. Specielt fagbogsforfattere er blevet ramt af nedlæggelse af filialbiblioteker, hvor fagbogssamlinger forsvinder. I perioden 2009-19 er der forsvundet intet mindre end 58 filialbiblioteker. Samtidig rydder centralbibliotekerne ud i deres håndbogssamlinger. Det er en tendens, der er med til at underminere fagbogsforfatternes økonomi, men også mindske borgernes adgang til pålidelig information. Trusselsbilledet er de sociale mediers tilfældige omgang med fakta og fake.

En bred skare

Fagbogen er ikke en entydig størrelse. F-gruppen repræsenterer forfattere, der skriver opslagsbøger, faktabøger for børn, lærebøger, essaysamlinger, biografier og monografier, historiske fortællinger og akademiske bøger. En stor del af udgivelserne har mange års research bag sig, og en udgivelse er ofte kun mulig, hvis forfatter og forlag kan opnå fondsstøtte.

Royalties og garantisum gør det ikke alene. Fagforfatteren er afhængig af supplerende indkomster fra Copydan og biblioteksafgiften. Det er derfor en udfordring, at den faglitterære forfatter kun opnår højst halvdelen pr. side i kompensation i forhold til andre boggenrer, når bogen står på biblioteket.

De store biografiske og historiske fortællinger, der også kan karakteriseres som populærvidenskabelige skrifter, bruger i stor udstrækning virkemidler og dramaturgi, som vi kender fra skønlitteraturen. Der arbejdes lige så meget med den sproglige og formmæssige fremstilling som med det faktuelle stof. Det er nødvendigt, at vi sammen i foreningen ser nærmere på biblioteksafgiften.

Undervisningsbøger

Det er også en udfordring, når digitale udgaver af lærebøger ikke registreres med samme akkuratesse, som når bogens sider kopieres ved kopimaskinen til undervisningen. Uddannelsesområdet udgør et stort marked for fagforfatterne. Mange af dem er nuværende eller tidligere lærere, der nu alene lever af deres lærebøger. De oplever i disse år en hastig forandring af deres position og økonomi. Skolebogsforlagene udgiver nu primært digitale læremidler og tilbyder ofte forfatteren engangshonorar for at bidrage til en læringsplatform. Forfatterens ophavsret presses af en digital platformsløsning, hvor rollen som faglig kurator og kreativ tilrettelægger erstattes med at være leverandør. Ydermere sælges det digitale læremateriale i form af flatrate, hvor skolerne kan abonnere på udvalgte sider i en samlet digital lærebog.

Gratis viden

Gutenberg-æraen er afløst af Google-æraen. Information og viden er til forhandling. Viden kan plukkes gratis på internettet og de sociale medier, men der er ingen garanti for, at det er korrekt. Det er fagbogens udfordring. Den mister terræn, den grundigt gennemarbejdede fremstilling af en sag, der både underholder og oplyser læseren. I F-styrelsen efterlyser vi en større opmærksomhed i debatten om dette. I Norge har man ikke mindre end tre professorater i faglitteratur, og det har haft en gevaldig virkning på fagbogens trivsel og omdømme. I F-styrelsen vil vi arbejde ad alle kanaler for at fremme et professorat, der kan skabe øget opmærksomhed på fagbogens historie, rolle og genrer, på faglig læsning og fagforfatteres arbejdsliv og økonomi og – ikke mindst – på fagbogens rolle i et oplyst samfund.

Virtuelle møder

Nu er kulturpolitik ikke den eneste kampplads for F-styrelsen. Vi er også sat i verden for at tilgodese vores medlemmers behov for socialt samvær og faglig inspiration og udvikling. Vi har i lighed med andre grupper sparet en del penge op på grund af coronarestriktionerne, og det giver os mulighed for i 2021 at arrangere en lang række virtuelle møder med oplægsholder og debat mellem medlemmerne. Møderne kan underbygges af, at F-styrelsen afholder styrelsesmøder forskellige steder i landet, hvortil lokale medlemmer kan møde op med gode ideer og kommentarer. Det afhænger selvfølgelig helt og aldeles af, hvordan epidemien udvikler sig.

Nye medlemmer

Vi henlægger et større beløb til en stand på Bogforum, når denne markedsplads for bøger og kultur åbner igen. Vi mener, det er naturligt, at vi er til stede på en messe, hvor mange af medlemmerne kommer. Lad os håbe vi kan ses på Bogforum i 2021.

Endelig vil vi gerne hverve nye medlemmer. I efteråret har vi haft en svag medlemsfremgang, og det er jo dejligt, men vi er overbeviste om, at mange fagbogsforfattere endnu ikke har tænkt på muligheden for at blive en del af et interessefællesskab, der varetager kulturpolitiske synspunkter, sikrer faglig udvikling og – ikke mindst – skaber sociale oplevelser og venskaber.

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte